Globaal lesoverzicht

Regeling voertuigen  Regeling voertuigen  Regeling voertuigen Regeling voertuigen  Regeling voertuigen Regeling voertuigen

Regeling tot uitvoering de hoofdstukken III en VI van de Wegenverkeerswet 1994 (Regeling voertuigen)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Geldend van 20-05-2018 t/m heden

Artikel 5.18.6 Lading zekeren:

1 De lading of delen daarvan moeten zodanig zijn gezekerd dat deze onder normale verkeerssituaties, waaronder begrepen volle remmingen, plotselinge uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek, niet van het voertuig kunnen vallen of de stabiliteit van het voertuig niet in gevaar kunnen brengen. Om hieraan te voldoen moet de lading of delen daarvan zodanig worden vastgezet dat minimaal de volgende versnellings- of vertragingskrachten kunnen worden weerstaan:

 1. in de rijrichting: 0,8 maal het gewicht van de lading;
 1. in de zijwaartse richting: 0,5 maal het gewicht van de lading en bij kantelgevaar 0,6 maal het gewicht van de lading;
 1. in de achterwaarts richting: 0,5 maal het gewicht van de lading;

In aanvulling hierop moet lading zodanig zijn gezekerd dat deze door opwaartse krachten niet van het voertuig kan vallen.

2 Losse lading die naar haar aard niet op of aan het voertuig bevestigd kan worden, moet deugdelijk zijn afgedekt indien gevaar of hinder ontstaat of kan ontstaan als gevolg van afvallende of wegwaaiende lading.

3 In afwijking van het eerste lid, moet voertuiggebonden lading, zoals voertuiguitrustingsstukken, voertuiggereedschappen en stuwagemiddelen, zodanig zijn bevestigd dat deze niet van het voertuig kan vallen.

4 In afwijking van het eerste lid, moeten verwisselbare gedragen uitrustingsstukken, afneembare bovenbouwen, gestandaardiseerde laadstructuren en meeneemheftrucks deugdelijk zijn bevestigd met geschikte vastzetsystemen, zekeringssystemen en stuwagemiddelen.

5 Vastzetsystemen, zekeringssystemen, stuwagemiddelen en onderdelen daarvan moeten goed functioneren en geschikt zijn voor het doel waarvoor ze gebruikt worden.

Doelstelling

 • Chauffeurs en personen die werkzaam zijn in het exceptioneel en/of open vervoer .
 • Cursisten mogen geen beperkingen hebben van het zicht, gehoorfuncties en motoriek.

Inhoud van de training

De opleiding bestaat uit een theorie en een praktijk gedeelte.

Theorie

Tijdens het theoriegedeelte worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

 • Wettelijke bepalingen en voorschriften Consequenties van het niet goed laden
 • Europese richtlijnen
 • Verantwoordelijkheden van de partijen
 • Krachten die spelen bij het vervoeren van uitzonderlijke lading
 • Methoden en principes van lading zekeren

Praktijk

Het praktijkgedeelte bestaat uit:

 • Toepassen wettelijke bepalingen en voorschriften
 • Schoren en afbinden van o.a. units, machines ,schaarhoogwerkers, telescoop hoogwerkers heftrucks, en of klant specifieke ladingen
 • Gebruik van spanbanden, kettingen, blokken en wrijvingsmateriaal
 • Gebruik van eenvoudige tabellen om vast te stellen hoe de lading gezekerd dient te worden

Locatie

Nijverheidsstraat 2
5531 AA Bladel

Aantal deelnemers

Het is mogelijk om vanaf 1 kandidaat deel te nemen aan de opleiding.

In Company  

Vanaf 4 kandidaten met als meerprijs de reiskosten voor voertuig en docent.

Tijdsduur

1 dag  inclusief het examen.

Uren nascholing Code 95, 7 uur.

Beschikbare talen

 

Middelen

[ Middelen ]

© Copyright 2020 - V-TAS