Werken met een vorkheftruck SSVV-S.O.G

Werken met een vorkheftruck SSVV-S.O.G

Medewerkers die op een (petrochemisch) bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen of laboratoria een vorkheftruck bedienen.

Vanuit het arbeidsomstandigheden besluit artikel 7.17  wordt deskundigheid voor het rijden op interne transportmiddelen, zoals de vorkheftruck vereist

Mobiele arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving worden bediend door werknemers die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten

In de Arbowet is bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn personeel voldoende is geschoold. bovendien worden de eisen die gesteld worden aan de kennis en inzicht van een heftruck bestuurder steeds hoger

De kandidaat dient ten minste 18 jaar te zijn.

Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. Verder dient de kandidaat in het bezit te zijn van: Diploma B-VCA of VOL-VCA of VIL-VCU

Deze gehele training is conform Arbo besluit artikel 8

Bij mogelijke twijfel is het advies om naast de wettelijke vereisten ook de eisen namens de verzekeringsmaatschappijen en de opdrachtgever te raadplegen

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever dat de werknemer bij het rijden met een heftruck breder dan 130 cm op de openbare weg of op het bedrijfsterrein in het bezit is het juiste rijbewijs zie:

https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto/hetrijbewijs/categorie-t-op-het-rijbewijs

Duur

Talen

De duur van de opleiding is zonderervaring minimaal 2 dagen, inclusief de toets

Herhaling of ervaren 1 dag inclusief het examen

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits
  • (Examen in elke gewenste taal)

Locatie

  • Iedere SSVV gecertificeerde V-Tas locatie.

Heeft u vragen? Bel ons dan +31 497 360305

Heeft u vragen?
Bel ons dan
+31 497 360305