Globaal lesoverzicht

Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein in installaties of werkplaatsen een verreiker gebruiken voor het uitvoeren van hef- en hoogwerkzaamheden maar

GEEN HIJSWERKZAAMHEDEN  UITVOEREN met een jib of hijslier

In de Arbowet is bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn personeel voldoende is geschoold. bovendien worden de eisen die gesteld worden aan de kennis en inzicht van een machi­nist steeds hoger.

Deze gehele training is conform Arbo besluit artikel 8.

De machinist die hijswerkzaamheden uitvoert met een starre of roterende verreiker met een lastmoment van 10 t/m > dient in het  bezit te zijn van het TCVT W4-07 certificaat ‘Machinist verreiker met hijsfunctie.

Met het TCVT W4-07 certificaat is de houder niet bevoegd om alle hulpmiddelen te mogen gebruiken,

Tevens is de certificaathouder niet bevoegd tot het besturen van een heftruck.

Bij mogelijke twijfel is het advies om naast de wettelijke vereisten ook de eisen namens de verzekeringsmaatschappijen en de opdrachtgever te raadplegen

Verder moet de kandidaat in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s: • B-VCA • VOL-VCA • VIL-VCU.

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever dat de werknemer bij het rijden op de openbare weg of op het bedrijfsterrein met verreiker het juiste rijbewijs bezit. zie:

https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto/hetrijbewijs/categorie-t-op-het-rijbewijs

Doelstelling

Het doel van de training is de mensen vertrouwd te maken met de verreiker zodat ze deze op een veilige en beheerste wijze in alle omstandigheden kunnen opstellen en bedienen voor de voorbereiding en uitvoering van hef werkzaamheden alsmede met het gebruik van de hulpstukken.

De kandidaten worden zich bewust van alle mogelijke gevaren die hierbij kunnen ontstaan.

Tevens is het noodzaak dat men leert op de juiste manier de lasten op te pakken en de machine te besturen alsmede correcte duidelijke communicatie te kunnen voeren met allen betrokkenen bij de werkzaamheden.

De opleiding wordt gegeven door ervaren en goed opgeleide docenten die zelf langdurige werkervaring hebben met de verreiker. er wordt gewerkt met een goedgekeurde verreiker van tenminste 10 ton-meter.

De kandidaten krijgen aan het begin van de opleiding een opleidingsmap uitgereikt die tevens kan dienen als

Tijdens het theoriegedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

–           Algemeen (basisbegrippen)

–           Wetgeving (wettelijke bepalingen)

–           Veiligheid (algemene veiligheidsregels, specifieke risico’s)

–           Vaktechniek (voorbereiding, bediening)

De praktijkinstructie bestaat o.a. uit het toepassen van de veiligheidseisen in de praktijk:

  • Aanvangscontrole van de machine
  • M.R.A.
  • Omgevingsfactoren
  • Uitvoeren van hef opdrachten
  • Rijden met de verreiker
  • Gebruik van de verreiker met de hoogwerkbak

Uitvoeren van opdrachten als toets

Locatie

Nijverheidsstraat 2
5531 AA Bladel

Aantal deelnemers

Voor deze training kunnen wij 4 deelnemers per instructeur per kraan aanmelden

Tijdsduur

2 dag training, incl. examen
**Trainingen op maat mogelijk

Beschikbare talen

 

Middelen

Verreiker (minimale capaciteit van 10 T/M)
  • Werkbak
  • Vorkenbord
© Copyright 2020 - V-TAS