Globaal lesoverzicht

Medewerkers die op een (petrochemisch) bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen of laboratoria een vorkheftruck bedienen.

Vanuit het arbeidsomstandigheden besluit artikel 7.17  wordt deskundigheid voor het rijden op interne transportmiddelen, zoals de vorkheftruck vereist.

Mobiele arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving worden bediend door werknemers die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten.

In de Arbowet is bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn personeel voldoende is geschoold. Bovendien worden de eisen die gesteld worden aan de kennis en inzicht van een heftruck bestuurder steeds hoger.

De kandidaat dient ten minste 18 jaar te zijn.

Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. Verder dient de kandidaat in het bezit te zijn van: Diploma B-VCA of VOL-VCA of VIL-VCU.

Deze gehele training is conform Arbo besluit artikel 8.

Bij mogelijke twijfel is het advies om naast de wettelijke vereisten ook de eisen namens de verzekeringsmaatschappijen en de opdrachtgever te raadplegen.

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever dat de werknemer bij het rijden met een heftruck breder dan 130 cm op de openbare weg of op het bedrijfsterrein in het bezit is het juiste rijbewijs zie:

https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto/hetrijbewijs/categorie-t-op-het-rijbewijs

Doelstelling

Het doel van de training is de mensen vertrouwd te maken met de vorkheftruck zodat ze deze op een veilige en beheerste wijze in alle omstandigheden kunnen besturen en kunnen bedienen.

De kandidaten worden zich bewust van alle mogelijke gevaren die hierbij kunnen ontstaan.

Tevens is het noodzaak dat men leert op de juiste manier de lasten op te pakken en af te zetten.

Correcte duidelijke communicatie te kunnen voeren met allen betrokkenen bij de werkzaamheden.

De opleiding wordt gegeven door ervaren en goed opgeleide docenten die zelf langdurige werkervaring hebben met de vorkheftruck. Er wordt gewerkt met een goedgekeurde vorkheftrucks zowel in een CCV gecertificeerde magazijn hal alsmede op het buitenterrein.

De kandidaten krijgen aan het begin van de opleiding een opleidingsmap uitgereikt.

Theorie:

– Algemeen (basisbegrippen)

– LMRA

– Wetgeving (wettelijke bepalingen, arbowet)

– Veiligheid (veiligheidsvoorschriften en verkeersregels)

– Vaktechniek (lastdiagram, behandelingsetiketten, belasting en stabiliteit)

Locatie

Nijverheidsstraat 2
5531 AA Bladel

Aantal deelnemers

Voor deze training kunnen wij 6 deelnemers per instructeur aanmelden.

Tijdsduur

© Copyright 2020 - V-TAS