Globaal lesoverzicht

Het doel van de training is de mensen vertrouwd te maken met de verreiker zodat ze deze op een veilige en beheerste wijze in alle omstandigheden kunnen opstellen en bedienen voor de voorbereiding en uitvoering van hef werkzaamheden alsmede met het gebruik van de hulpstukken.

De kandidaten worden zich bewust van alle mogelijke gevaren die hierbij kunnen ontstaan.

Tevens is het noodzaak dat men leert op de juiste manier de lasten op te pakken en de machine te besturen alsmede correcte duidelijke communicatie te kunnen voeren met allen betrokkenen bij de werkzaamheden.

De opleiding wordt gegeven door ervaren en goed opgeleide docenten die zelf langdurige werkervaring hebben met de verreiker. er wordt gewerkt met een goedgekeurde verreiker van tenminste 10 ton-meter.

De kandidaten krijgen aan het begin van de opleiding een opleidingsmap uitgereikt die tevens kan dienen als

Tijdens het theoriegedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

–          Algemeen (basisbegrippen)

–          Wetgeving (wettelijke bepalingen)

–           Veiligheid (algemene veiligheidsregels, specifieke risico’s)

–          Vaktechniek (voorbereiding, bediening)

De praktijkinstructie bestaat o.a. uit het toepassen van de veiligheidseisen in de praktijk:

  • Aanvangscontrole van de machine
  • L.M.R.A.
  • Omgevingsfactoren
  • Uitvoeren van hef opdrachten
  • Rijden met de verreiker
  • Gebruik van de verreiker met de hoogwerkbak
  • Uitvoeren van opdrachten als toets
What do you want to do ?

New mail

Doelstelling

Deelnemers doen kennis en vaardigheden op met betrekking tot het veilig werken met de machine. Daarnaast leren ze verantwoord aanslaan van lasten volgens TCVT normering, gebruik van de juiste hulpmiddelen en het inschatten van de risico’s. Tenslotte word geleerd hoe op een goede manier te communiceren met de opdrachtgever.

Waarde nascholing 

Deze training heeft een waarde van 7 uur.

Locatie

Nijverheidsstraat 2
5531 AA Bladel

Aantal deelnemers

Voor deze training kunnen wij 6 deelnemers per instructeur aanmelden.

Tijdsduur

1 dag, inclusief examen
**Trainingen op maat mogelijk

Beschikbare talen

 

Middelen

1 verreiker  per 2 deelnemers

© Copyright 2020 - V-TAS