Globaal lesoverzicht

Er moet in de periode van vijf jaar 2 dagen/4 dagdelen bijscholing gevolgd worden.

De 1e scholingsdag binnen 36 maanden (of 2 dagdelen) na de ingangsdatum van de

Registratie. (Hierin is geen uitstel mogelijk !!)

De 2e scholingsdag binnen 60 maanden (of 2 dagdelen) na de ingangsdatum van de

registratie, maar na de 1e 36 maanden.

De bijscholingsverplichtingen gaan in op de ingangsdatum van de nieuwe registratie.

In de 2 scholingsdagen moeten alle eindtermen en actuele ontwikkelingen zijn

behandeld. (Dit mag niet voor deze periode plaatsvinden !!)

De actuele ontwikkelingen worden per registratieschema vastgesteld door TCVT RA.

Van de bijscholing krijgt de deelnemer een bewijs van deelname en wordt door de

erkende trainer een aantekening gemaakt in het register.

Het bewijs van deelname wordt alleen aangetekend in het register als deze is gevolgd

binnen de daarvoor geldende periode.

Doelstelling

Erkende trainer

De Scholing wordt verzorgd door een door TCVT RA erkende trainer.

De trainer wijst de deelnemer bij 1e scholingsmoment op de eis van de

praktijkervaring en 2e scholingsdag (waarschuwing).

De scholing wordt door de trainer aangetekend in het TCVT-register.

Tussentijds toezicht op praktijkervaring en de bijscholing

 

TCVT RA kan tijdens de bijscholing een steekproef (laten) uitvoeren op de juistheid

gegevens werkervaring en bijscholing van de registratiehouder.

De trainer controleert bij 2e scholingsdag:of de 1e scholingsdag tijdig is gevolgd, en

– of er voldoende praktijkervaring is opgebouwd.

Indien aan de eisen van het vorige punt niet is voldaan wordt TCVT RA hiervan in kennis gesteld.

Door de controle door de trainer op de hoeveelheid praktijkervaring en bijscholing

worden alle registratiehouders in de periode van vijf jaar tenminste 2x gecontroleerd.

Daarnaast vindt er nog een steekproef plaats door of namens TCVT RA bij 5% van de

registratiehouders gedurende de periode van 5 jaar.

 

De geldigheid van het certificaat kan worden gecontroleerd via het TCVT-register voor

persoonscertificaten (www.tcvt-ra.nl).

Locatie

Nijverheidsstraat 2
5531 AA Bladel

Aantal deelnemers

Voor deze opleiding is mogelijk met maximaal 12 deelnemers per instructeur.

Tijdsduur

1 dag per 2 modules.

Beschikbare talen

 

Middelen

Geaccrediteerd lesmateriaal  TCVT-RA + click systeem

© Copyright 2020 - V-TAS