Veilig Werken met een verreiker voor heffen,hoogwerken en hijsen tot 10 ton-meter.

Veilig Werken met een verreiker voor heffen,hoogwerken en hijsen tot 10 ton-meter.

Medewerkers in de bouw en industrie die een verreiker gebruiken voor het uitvoeren van hef- hijs en hoogwerkzaamheden met een verreiker met een capaciteid van maximaal 10 ton-meter.

In de Arbowet is bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn personeel voldoende is geschoold. bovendien worden de eisen die gesteld worden aan de kennis en inzicht van een machi­nist steeds hoger.

Deze gehele training is conform Arbo besluit artikel 8

De machinist die hijswerkzaamheden uitvoert met een starre of roterende verreiker met een lastmoment van 10 t/m > dient in het  bezit te zijn van het TCVT W4-07 certificaat ‘Machinist verreiker met hijsfunctie.

Met het TCVT W4-07 certificaat is de houder niet bevoegd om alle hulpmiddelen te mogen gebruiken,

Tevens is de certificaathouder niet bevoegd tot het besturen van een heftruck.

Bij mogelijke twijfel is het advies om naast de wettelijke vereisten ook de eisen namens de verzekeringsmaatschappijen en de opdrachtgever te raadplegen.

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever dat de werknemer bij het rijden op de openbare weg of op het bedrijfsterrein met verreiker het juiste rijbewijs bezit. zie:

https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto/hetrijbewijs/categorie-t-op-het-rijbewijs

Duur

Talen

Geen ervaring 2 dagen, inclusief de toets.

Herhaling of ervaren 1 dag inclusief het examen.

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits

Locatie

  • Iedere V-Tas locatie
  • In company

Heeft u vragen? Bel ons dan +31 497 360305

Heeft u vragen?
Bel ons dan
+31 497 360305