Veilig werken met een Reachtruck

Veilig werken met een Reachtruck

De opleiding is bestemd voor iedereen die incidenteel of regelmatig een Reachtruck bestuurt

Een werknemer die niet goed weet hoe hij veilig met een Reachtruck moet werken, gevaar kan opleveren voor zichzelf en zijn omgeving

Vanuit het arbeidsomstandigheden besluit artikel 7.17 en 7.18 wordt deskundigheid voor het rijden op interne transportmiddelen, zoals de Reachtruck vereist

Mobiele arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving worden bediend door werknemers die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten

In de Arbowet is bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn personeel voldoende is geschoold. bovendien worden de eisen die gesteld worden aan de kennis en inzicht van een Reachtruck bestuurder steeds hoger

De minimum leeftijd van de cursist is 16 jaar

Cursisten die jonger zijn dan 18 jaar, mogen volgens het Arbo besluit na het volgen van de opleiding alleen onder ‘deskundig toezicht’ werken. ‘Deskundig toezicht’ houdt o.a. in dat er een toezichthouder in de nabijheid van de werkplek aanwezig is, dan wel direct oproepbaar is

Deze gehele training is conform Arbo besluit artikel 8

Bij mogelijke twijfel is het advies om naast de wettelijke vereisten ook de eisen namens de verzekeringsmaatschappijen en de opdrachtgever te raadplegen.

Duur

Talen

De duur van deze opleiding is zonder ervaring minimaal 2 dagen, inclusief de toets

Herhaling of met ervaren 1 dag inclusief het examen

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits

Locatie

  • Iedere V-Tas locatie
  • In company

Heeft u vragen? Bel ons dan +31 497 360305

Heeft u vragen?
Bel ons dan
+31 497 360305