VEILIG WERKEN MET EEN OVERSLAGKRAAN / SORTEERGRIJPER

VEILIG WERKEN MET EEN OVERSLAGKRAAN / SORTEERGRIJPER

Personen die werkzaam zijn of werken gaan met een overslagkraan of sorteergrijper, maar deze niet gebruiken om mee te hijsen. Dit certificaat is afdoende om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Het certificaat geeft de houder wettelijke bevoegdheid (art. 7.3 en 7.6 Arbo-regeling) om beroepsmatig een overslagkraan of sorteergrijper te bedienen.

Cursisten mogen geen beperkingen hebben van het zicht, gehoorfuncties en motoriek. De cursist is ver­plicht om tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding een helm en hoge veiligheids­schoenen klasse S3 te dragen.

Vanaf 1 juli 2015 is het T-Rijbewijs in werking getreden. Het T-Rijbewijs is verplicht voor het rijden met land- en bosbouwtrekkers (LBT) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS). Het T-Rijbewijs is dus ook verplicht om deel te nemen aan het examen.

 

Duur

Talen

Beginner 2 dagen inclusief het examen.

Evaren of herhaling 1 dag

Locatie

  • Iedere V-Tas locatie
  • In company

Heeft u vragen? Bel ons dan +31 497 360305

Heeft u vragen?
Bel ons dan
+31 497 360305