Veilig werken met de vaste torenkraan

Veilig werken met de vaste torenkraan

De eisen die gesteld worden aan de kennis en inzicht van de machi­nist, worden steeds hoger. In de wet is bovendien bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn personeel voldoende is opgeleid en in het bezit is van een vakbekwaamheidscertificaat, zodat de veiligheid, gezondheid en het welzijn is gegarandeerd. In deze opleiding wordt dan ook niet alleen aandacht besteed aan het bedienen van de Vaste Torenkraan, de stabiliteit en belast­baar­heid en natuur­lijk ook aan de technische systemen. Hiernaast is er natuurlijk ook instructie in het werken met goed­gekeurde hijsgereedschappen en de keuringen van de kraan. De nadruk van de opleiding ligt op het aspect veiligheid, aangezien de praktijk uitwijst dat onjuist gebruik van de kraan en hijsgereedschappen grote risico’s met zich meebrengt.

De opleiding wordt gegeven door ervaren en goed opgeleide docenten en er wordt gewerkt met een goed­gekeurde Vaste of rail rijdende Torenkraan

De cursisten krijgen van ons een cursus map uitgereikt dat tevens kan dienen als naslagwerk.

Duur

Talen

1 dag, inclusief examen.

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits

Locatie

  • In company

Heeft u vragen? Bel ons dan +31 497 360305

Heeft u vragen?
Bel ons dan
+31 497 360305