Vakbekwaamheid vorkheftruck

Vakbekwaamheid vorkheftruck

De opleiding is bestemd voor iedereen die incidenteel of regelmatig een vorkheftruck bestuurt

Een werknemer die niet goed weet hoe hij veilig met een heftruck moet werken, gevaar kan opleveren voor zichzelf en zijn omgeving

Vanuit het arbeidsomstandigheden besluit artikel 7.17 en 7.18 wordt deskundigheid voor het rijden op interne transportmiddelen, zoals de vorkheftruck vereist

Mobiele arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving worden bediend door werknemers die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten

In de Arbowet is bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn personeel voldoende is geschoold. bovendien worden de eisen die gesteld worden aan de kennis en inzicht van een heftruck bestuurder steeds hoger

Vorkheftruck bestuurders die werken in de petrochemische industrie moeten in het bezit zijn van een VCA SSVV certificaat, informatie hierover vindt u onder Vorkheftruck bestuurder hoog risico SSVV.

De minimum leeftijd van de cursist is 16 jaar

Cursisten die jonger zijn dan 18 jaar, mogen volgens het Arbo besluit na het volgen van de opleiding alleen onder ‘deskundig toezicht’ werken. ‘Deskundig toezicht’ houdt o.a. in dat er een toezichthouder in de nabijheid van de werkplek aanwezig is, dan wel direct oproepbaar is

De verzekeraar heeft dit doorgaans als voorwaarde in de verzekeringspolis opgenomen.

Deze gehele training is conform Arbo besluit artikel 8

Bij mogelijke twijfel is het advies om naast de wettelijke vereisten ook de eisen namens de verzekeringsmaatschappijen en de opdrachtgever te raadplegen

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever dat de werknemer bij het rijden met een heftruck breder dan 130 cm op de openbare weg of op het bedrijfsterrein in het bezit is het juiste rijbewijs zie:

https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto/hetrijbewijs/categorie-t-op-het-rijbewijs

Duur

Talen

Geen ervaring minimaal 2 dagen, inclusief de toets

Herhaling of ervaren 1 dag inclusief het examen

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits

Locatie

  • Iedere V-Tas locatie
  • In company

Heeft u vragen? Bel ons dan +31 497 360305

Heeft u vragen?
Bel ons dan
+31 497 360305