Globaal lesoverzicht

Vanaf 1 juli 2015 is het T-Rijbewijs in werking getreden. Het T-Rijbewijs is verplicht voor het rijden met land- en bosbouwtrekkers (LBT) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS).

Doelgroep en toelatingseisen

Alle (toekomstige) bestuurders van LBT en MMBS. Een uitzondering hierop zijn LBT en MMBS niet breder dan 130 cm (inclusief verwisselbaar uitrustingsstuk aan de voorkant) en die één van de volgende functionaliteiten heeft: maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuwruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen. Daarnaast mogen ze ook niet de mogelijkheid hebben om een aanhangwagen of verwisselbare machine te trekken. En deze voertuigen daarbij op de openbare weg besturen.

Doelstelling

Het standaard pakket bevat vervolgens nog 16 praktijklessen. Er bestaat echter wel de mogelijkheid tot een proefles van 2 uur. Naar aanleiding van deze proefles wordt bepaald  hoeveel lessen noodzakelijk worden geacht om voor het examen te slagen.

Examen

Voordat je het praktijkexamen kunt afleggen dient het theorie-examen te zijn behaald.
Voor deelname aan het praktijkexamen dienen cursisten te beschikken over een medische verklaring van geschiktheid, afgegeven door het CBR.
Bij twijfel over de medische geschiktheid adviseren wij voor aanvang van het onderdeel theorie over te gaan tot een medische keuring.

Locatie

Nijverheidsstraat 2
5531 AA Bladel

Aantal deelnemers

1 persoon per opleiding

Tijdsduur

16 lessen in de beschikbare periode van de cursist op doordeweekse dagen tussen 08.00 en 22.00 uur en op zaterdag van 08.00 t/m 17.00 uur.

© Copyright 2020 - V-TAS