Globaal lesoverzicht

De pick and carry crane, oftewel de machine voor interne verhuizingen is naast een hulpmiddel voor het verplaatsen van zware machines of complete fabriekslijnen om het laden en lossen efficiënter te laten verlopen, ook nog een specifieke soort mobiele kraan.

In combinatie met verschillende accessoires kan de pick and carry crane worden gebruikt voor het verrichten van zware en gecompliceerde hijsopdrachten.

In de Arbowet is bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn personeel voldoende is geschoold. Bovendien worden de eisen die gesteld worden aan de kennis en inzicht van een machi­nist steeds hoger.

De machinist van de pick and carry crane met hijsfunctie met een lastmoment van 10 ton-meter en hoger en-of een maximale haakhoogte van 20 meter of meer dient wettelijk  in het bezit te zijn van het TCVT-W4-01 Certificaat ‘Machinist Mobielekraan met Hijsfunctie’. Arbeidsomstandigheden regeling Artikel 7.6

Doelstelling

Deelnemers doen kennis en vaardigheden op met betrekking tot het veilig werken met de machine. Daarnaast leren ze verantwoord aanslaan van lasten volgens TCVT normering, gebruik van de juiste hulpmiddelen en het inschatten van de risico’s. Tenslotte word geleerd hoe op een goede manier te communiceren met de opdrachtgever.

Locatie

Nijverheidsstraat 2
5531 AA Bladel

Aantal deelnemers

Voor deze training kunnen wij 4 deelnemers per instructeur per kraan aanmelden.

Tijdsduur

  • 5 dagen training
  •  1 dag examen
    **Trainingen op maat mogelijk

Beschikbare talen

 

Middelen

  • Pick and Carry Kraan (minimale capaciteit van 10 T/M)
  • Hijsmateriaal
© Copyright 2020 - V-TAS