Person in Charge H.E.M.P.

Person in Charge H.E.M.P.

Conform de Europese Richtlijn 2009/104/EG, die in Nederland is overgenomen in het Arbobesluit artikel 7.18 lid 9 moeten hef- en hijswerkzaamheden onder adequaat en deskundig toezicht worden uitgevoerd.

Nagenoeg elk bedrijf dat er regelmatig mee te maken heeft kent wel procedures die gevolgd moeten worden

bij heffen en hijsen.

Daarbij wordt in lijn met het Arbobesluit iemand benoemd die verantwoordelijk is voor

de hef- en hijswerkzaamheden. De “Verantwoordelijke Persoon”, binnen de internationale Olie & Gas

( Nogepa )industrie ook wel “Person In Charge”genoemd

Deze cursus is bedoeld voor personeel, dat wordt ingezet om toezicht te houden en/verantwoording draagt

Tijdens :

Hijswerkzaamheden – Exceptioneel transport – Machine verhuizingen – Projecten

De Person in Charge H.E.M.P. heeft het volgende instroomniveau: – MBO-werk- en -denkniveau op het relevante technische gebied – Aantoonbare relevante werkervaring gerelateerd aan het hijsen en heffen – Zelfstandig denk-, werk- en beslisniveau – Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid – Goede contactuele vaardigheden. Cursisten mogen geen beperkingen hebben van het zicht, gehoorfuncties en motoriek.

De cursist is verplicht om tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding een helm, handschoenen en hoge veiligheidsschoenen klasse S 3 te dragen. Inhoud en doel van de opleiding De theorie van deze cursus die wordt gedoceerd door een ervaren docent. Tijdens deze sessies die met sheets en didactische middelen wordt verduidelijkt wordt o.a. met betrekking tot de Person in Charge

V –tas geeft opleidingen op maat die invulling geven aan deze specifieke vereiste kennis.

De opleiding is voor iedereen de verantwoordelijk gesteld wordt voor de uitvoering van hef- en hijswerkzaamheden.

Daarnaast geeft de opleiding ook inzicht in een groot aantal wettelijke aspecten die de adequate en actuele kennis vergroten ,de opleiding van V-tas is praktisch gericht en vaak direct toe te passen in praktijk situaties

Duur

Talen

Geen ervaring 2 dagen.

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits

Locatie

  • iedere V-Tas locatie.
  • Examen op iedere CBR locatie mogelijk.

Heeft u vragen? Bel ons dan +31 497 360305

Heeft u vragen?
Bel ons dan
+31 497 360305