Globaal lesoverzicht

De OVK Bouwopleiding heeft voor de VG-bouwfunctionarissen de volgende uitgangspunten als eindtermen.

Kerntaken van een VG-functionaris met de OVK Bouwopleiding als achtergrond zijn:

 • het implementeren van VG-beleid;
 • het beheren van het VGM-beheersysteen;
 • het deskundig aanspreekpunt zijn voor medewerkers t.a.v. VG-zaken;
 • het coördineren van VG-projecten;
 • het ondersteunen bij ongevallenonderzoek;
 • het uitvoeren van audits en inspecties;
 • het geven van voorlichting en onderricht;

De opleiding duurt 5 dagen.
Na elke dag beschikken de cursisten over mc-toetsvragen met modelantwoorden.

Na dag 2 is er een bedrijfsopdracht Arbozorg: een onderwerp uit uw eigen praktijk.

Na dag 4 is er een bedrijfsopdracht Arbeidsmiddelen en/of Arbeidsplaatsen: een onderwerp uit de eigen beroepspraktijk.

De begeleiding van de bedrijfsopdrachten wordt uitgevoerd door Sipke Gelling en correctoren van de OVK-opleiding.

Voor elke opleidingsdag bestudeert de cursist het opgegeven lesmateriaal en voert enkele voorbereidings- en verwerkingsopdrachten uit, gebaseerd op de eigen praktijk.

Tijdens de opleidingsdag wordt op interactieve wijze ingegaan op de geleerde theorie en de resultaten van voorbereiding en verwerking.

Na 5 opleidingsdagen wordt een schriftelijk examen afgenomen op basis van de mc-vragen, modelantwoorden en open vragen alsmede een risico-analyse.

Programma

Opleidingsdag OVK vaste programma-onderdelen
Dag 1

o.l.v. Sipke Gelling/Aboma

Arbozorg en organisatie.

Taak en positie deskundige ondersteuning.

Wetgeving 1 OVK als deskundige en toezicht.

Tijdens de eerste les wordt de kick-off uitgevoerd in aanwezigheid van de trainer Sipke Gelling.

Tijdens de kick-off worden alle deelnemers geïnformeerd over het gehele traject, de verwachtingen expliciet benoemd en kunnen deelnemers vragen stellen.

Dag 2 o.l.v. Gelling/Aboma Risicobeheersing 1: RI&E, TRA, LMRA en werkvergunning
Bedrijfsopdracht Arbozorg en organisatie
Dag 3 o.l.v. Gelling/Aboma Arbeidsplaatsen, markering, signalering
Dag 4 o.l.v. Gelling/Aboma Arbeidsmiddelen
Bedrijfsopdracht Arbeidsplaatsen en/of Arbeidsmiddelen
Dag 5 o.l.v. Gelling/Aboma Gevaarlijke stoffen: brand- en explosiegevaar, vervoer en milieu.

Voorbereiding op schriftelijk examen.

Dag 6 OPTIONEEL Praktijkmiddag RI&E: inhoud en werkbezoek na overleg met docent en opleider
Dag 6 o.l.v. Sipke Gelling Schriftelijk examen

Doelstelling

Als je de OVK-opleiding gevolgd hebt:

 • heb je kennis van de Arbowetgeving (Arbowet, Arbobesluit en Arbo-catalogussen);
 • weet je hoe een risicoberekeningmethode werkt (Fine en Kinney);
 • kun je een Taak Risico Analyse maken en beoordelen (o.a. voor besloten ruimte);
 • kun je een deel RI&E (organisatorisch) maken en beoordelen;
 • kun je een V&G plan uitvoeringfase beoordelen;
 • weet je wat een richtlijn arbeidsmiddelen/machinerichtlijn is en hoe die te gebruiken;
 • ben je op de hoogte van de richtlijnen met betrekking tot arbeidsplaatsen en weet je hoe die toe te passen;
 • heb je kennis van gevaarlijke stoffen (o.a. opslag).

Locatie

Nijverheidsstraat 2
5531 AA Bladel

Aantal deelnemers

Met een groepsgrootte van 5-10 personen is er voldoende interactie tussen de deelnemers en docent.

Tijdsduur

6 dagen inclusief examen.

Beschikbare talen

 

Middelen

Het trainingsmateriaal zal bestaan uit diverse wetboeken, Abomafoon editie 2021, de 4e herziene editie van het leerboek voor de Operationeel Veiligheidskundige en het werkschrift met actuele vraagstukken, het gebruik maken van de website www.ovk.help.

Het door de geaccrediteerde instelling Hobéon-SKO erkende diploma wordt verstrekt bij deelname op 80% van de cursusdagen, voldoende op de twee bedrijfsopdrachten en voldoende op het schriftelijk examen.

© Copyright 2020 - V-TAS