Globaal lesoverzicht

De MVK-opleiding omvat in totaal 2 modules die in totaal uit 10 lesdagen bestaan. De totale studiebelasting is circa 210 uur (lesdagen 80 uur, zelfstudie 125 uur, examen MVK 2,5 uur, scriptieverdediging 1 uur).

Deze studiebelasting is afhankelijk van voorkennis en ervaring. De uren buiten de contactmomenten worden besteed aan zelfstudie. Deze uren zelfstudie bestaan uit onder andere:

 • het maken van in totaal drie bedrijfsopdrachten,
 • het maken van een scriptie
 • het voorbereiden van de lessen en toetsen en
 • de scriptieverdediging.

Gedurende de MVK opleiding, moeten drie bedrijfsopdrachten worden gemaakt. Deze bedrijfsopdrachten omvatten onderwerpen/problemen die in het bedrijf voorkomen. In de rapportage en uitwerking wordt de cursist begeleid om tot een juiste oplossing en rapportage te komen. Met andere woorden: veel casuïstiek vanuit de eigen organisatie.

De MVK opleiding eindigt met een examen en het maken en uiteindelijk verdedigen van een scriptie. Bij het maken van de scriptie word je ook begeleid en dat kan zowel digitaal als fysiek. Hoe dit loopt is afhankelijk van de eigen inzet, het onderwerp en de opbouw/onderzoek van je scriptie. De begeleiding gebeurt door scriptiebegeleiders. De verdediging van de scriptie vindt plaats voor de examencommissie.

 

Samenvattend

De 10 lesdagen van de MVK Opleiding worden fysiek aangeboden.

Wij ondersteunen de deelnemer altijd via MicorsoftTeams/Skype maar face-to-face  afspraken maken kan ook altijd. Indien nodig hebben wij de lesstof digitaal beschikbaar.

Doelstelling

Hierin kan worden opgenomen:

 • Samenvatting van de opleiding
 • Lesplan
 • Programma lesdagen
 • Leeswijzer/Studiewijzer
 • Lesmateriaal
 • Memo-training met mc-vragen
 • Instructiefilms
  Opleidingsdag OMVK vaste programma-onderdelen
  Dag 1

  o.l.v. Sipke Gelling/Aboma

  Arbozorg en organisatie.

  Taak en positie deskundige ondersteuning.

  Wetgeving 1 MVK als deskundige en toezicht.

  Tijdens de eerste les wordt de kick-off uitgevoerd in aanwezigheid van de trainer Sipke Gelling.

  Tijdens de kick-off worden alle deelnemers geïnformeerd over het gehele traject, de verwachtingen expliciet benoemd en kunnen deelnemers vragen stellen.

  Dag 2 o.l.v. Gelling/Aboma Risicobeheersing 1: RI&E, TRA, LMRA en werkvergunning
  Bedrijfsopdracht Arbozorg en organisatie
  Dag 3 o.l.v. Gelling/Aboma Arbeidsplaatsen, markering, signalering
  Dag 4 o.l.v. Gelling/Aboma Arbeidsmiddelen
  Bedrijfsopdracht Arbeidsplaatsen en/of Arbeidsmiddelen
  Dag 5 o.l.v. Gelling/Aboma Gevaarlijke stoffen: brand- en explosiegevaar, vervoer en milieu.

  Voorbereiding op schriftelijk examen.

  Dag 6 OPTIONEEL Praktijkmiddag RI&E: inhoud en werkbezoek na overleg met docent en opleider
  Dag 6 o.l.v. Sipke Gelling Schriftelijk exam

  Module 2

  Lesdag 6 wetgeving deel 2
  Lesdag 7 voorlichting en onderricht
  Lesdag 8 BHV en noodplannen
  Lesdag 9 Managementsystemen
  Lesdag 10 Ongevalsanalyse


  Module 3

  Lesdag 11 cultuur en gedrag
  Lesdag 12 gevaarlijke stoffen
  Lesdag 13 fysische omstandigheden
  Lesdag 14 fysieke belasting en ergonomie
  Lesdag 15 psychosociale belasting, sociale veiligheid

Locatie

Nijverheidsstraat 2
5531 AA Bladel

Aantal deelnemers

Met een groepsgrootte van 5-10 personen is er voldoende interactie tussen de deelnemers en docent.

Tijdsduur

De MVK-opleiding omvat in totaal 3 modules die in totaal uit 15 lesdagen bestaan. De totale studiebelasting is circa 210 uur (lesdagen 80 uur, zelfstudie 125 uur, examen MVK 2,5 uur, scriptieverdediging 1 uur).

Deze studiebelasting is afhankelijk van voorkennis en ervaring. De uren buiten de contactmomenten worden

Beschikbare talen

 

Middelen

Digitale leeromgeving voor MVK

Hierin kan worden opgenomen:

 • Samenvatting van de opleiding
 • Lesplan
 • Programma lesdagen
 • Leeswijzer/Studiewijzer
 • Lesmateriaal
 • Memo-training met mc-vragen
 • Instructiefilms
© Copyright 2020 - V-TAS