Globaal lesoverzicht

Het doel van de training is de mensen vertrouwd te maken met de meeneemheftruck zodat ze deze op een veilige en beheerste wijze in alle omstandigheden kunnen besturen en kunnen bedienen

De kandidaten worden zich bewust van alle mogelijke gevaren die hierbij kunnen ontstaan

Tevens is het noodzaak dat men leert op de juiste manier de lasten op te pakken en af te zetten

Correcte duidelijke communicatie te kunnen voeren met allen betrokkenen bij de werkzaamheden

De opleiding wordt gegeven door ervaren en goed opgeleide docenten die zelf langdurige werkervaring hebben met de meeneemheftruck. Er wordt gewerkt met een goedgekeurde meeneemheftruck zowel in een CCV gecertificeerde magazijn hal alsmede op het buiten terrein

De kandidaten krijgen aan het begin van de opleiding een opleidingsmap uitgereikt

Tijdens het theoriegedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

–           Algemeen (basisbegrippen)

–           Wetgeving (wettelijke bepalingen)

–           Veiligheid (algemene veiligheidsregels, specifieke risico’s)

–           Vaktechniek (voorbereiding, bediening)

De praktijkinstructie bestaat o.a. uit het toepassen van de veiligheidseisen in de praktijk:

 • Aanvangscontrole van de meeneemheftruck
 • Kennis nemen van de logistieke methodes in de oefenhal en op het terrein
 • Uitvoeren van hef opdrachten
 •  Stelling rijden
 • Helling rijden
 • Laden en lossen van producten op pallets in container en vrachtauto
 • Uitvoeren van opdrachten als toets

Doelstelling

De opleiding is bestemd voor iedereen die incidenteel of regelmatig een meeneemheftruck bestuurt

Een werknemer die niet goed weet hoe hij veilig met een meeneemheftruck moet werken, gevaar kan opleveren voor zichzelf en zijn omgeving

Vanuit het arbeidsomstandigheden besluit artikel 7.17 en 7.18 wordt deskundigheid voor het rijden op interne transportmiddelen, zoals de meeneemheftruck vereist

Mobiele arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving worden bediend door werknemers die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten

In de Arbowet is bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn personeel voldoende is geschoold. bovendien worden de eisen die gesteld worden aan de kennis en inzicht van een heftruck bestuurder steeds hoger

De minimum leeftijd van de cursist is 16 jaar

Cursisten die jonger zijn dan 18 jaar, mogen volgens het Arbo besluit na het volgen van de opleiding alleen onder ‘deskundig toezicht’ werken. ‘Deskundig toezicht’ houdt o.a. in dat er een toezichthouder in de nabijheid van de werkplek aanwezig is, dan wel direct oproepbaar is

De verzekeraar heeft dit doorgaans als voorwaarde in de verzekeringspolis opgenomen.

Deze gehele training is conform Arbo besluit artikel 8

Bij mogelijke twijfel is het advies om naast de wettelijke vereisten ook de eisen namens de verzekeringsmaatschappijen en de opdrachtgever te raadplegen

Locatie

Nijverheidsstraat 2
5531 AA Bladel

Aantal deelnemers

Voor deze training kunnen wij 6 deelnemers per instructeur aanmelden.

Tijdsduur

 •  1 dag training, inclusief examen
  **Trainingen op maat mogelijk
 • 7 uur code 95 mogelijk

Beschikbare talen

 

Middelen

 • 1 meeneemheftruck per 2 deelnemers
 • vrachtauto
© Copyright 2020 - V-TAS