Globaal lesoverzicht

In de Arbowet is bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn personeel voldoende is geschoold. Bovendien worden de eisen die gesteld worden aan de kennis en inzicht van een machi­nist steeds hoger.

De machinist die hijswerkzaamheden uit voert met een verreiker voorzien van jib of hijslier geschikt voor het hijsen van vrij hangende lasten , waarbij de machine een lastmoment van 10 ton-meter of meer en-of een maximale haakhoogte van 20 meter of meer heeft dient wettelijk  in het bezit te zijn van het TCVT-W4-07 Certificaat ‘Machinist verreiker met hijsfunctie . Arbeidsomstandigheden regeling Artikel 7.6

Met het TCVT W4-07 certificaat is de houder niet bevoegd om alle hulpmiddelen te mogen gebruiken, V-TAS integreert daarom de certificaten Veilig werken met de Verreiker met Heffunctie en hoogwerkbak in de totale opleiding, desgewenst kan hier voor een meerprijs een SSVV examen aan worden verbonden, tevens is de certificaathouder niet bevoegd tot het besturen van een heftruck.

Het is vaak erg onduidelijk of men praat over uitsluitend hijswerkzaamheden op een bouwplaats of daarbuiten. De TCVT certificering is wettelijk verplicht bij  verrichten van hijswerkzaamheden in civieltechnische werkzaamheden samengevat in de 222-definitie-bouwplaats.

Bij mogelijke twijfel is het advies namens de verzekeringsmaatschappijen om ten alle tijde het TCVT certificaat te hanteren om aan de polisvoorwaarden te voldoen.

De opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de bedrijfstak en een aantal vooraanstaande leveranciers van kranen, kraanverhuurders en de Vereniging Verticaal Transport (VVT ) . Tevens is de opleiding volledig toegesneden op het examen, dat is gebaseerd op het certificatieschema ‘Machinist verreiker met hijsfunctie van de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT RA).

De personen welke aan de training wensen deel te nemen, dienen 18 jaar of ouder te zijn en medisch de nodige geschiktheid te bezitten en geen last te hebben van hoogtevrees.

Deze gehele training is conform Arbo besluit artikel 8

De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.

De opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de bedrijfstak en een aantal vooraanstaande leveranciers van kranen, kraanverhuurders en de Vereniging Verticaal Transport (VVT ) . Tevens is de opleiding volledig toegesneden op het examen, dat is gebaseerd op het certificatieschema ‘Machinist mobiele kraan van de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT RA).

De personen welke aan de training wensen deel te nemen, dienen 18 jaar of ouder te zijn en medisch de nodige geschiktheid te bezitten.

Deze gehele training is conform Arbo besluit artikel 8

De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.

Doelstelling

Het doel van de training is de mensen vertrouwd te maken met de Verreiker zodat ze deze op een veilige en beheerste wijze in alle omstandigheden kunnen opstellen en bedienen voor de voorbereiding en uitvoering van hijswerkzaamheden.

De kandidaten worden zich bewust van alle mogelijke gevaren die hierbij kunnen ontstaan.

Tevens is het noodzaak dat men leert op de juiste manier de lasten aan te kunnen slaan en te begeleiden alsmede correcte duidelijke communicatie te kunnen voeren met allen betrokkenen bij het hijswerk.

De opleiding wordt gegeven door ervaren en goed opgeleide docenten die zelf langdurige werkervaring hebben met de Verreiker. Er wordt gewerkt met een TCVT goedgekeurde roterende Verreiker van minimaal 10 ton-meter zelf verrijdbaar en bedient vanuit de cabine.

De kandidaten krijgen aan het begin van de opleiding een opleidingsmap uitgereikt die tevens kan dienen als naslagwerk.

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij tijdens de opleidingsperiode voor het theoriedeel ook tijd besteden aan thuisstudie en huiswerkopdrachten.

Als optie is er voor deze opleiding ter ondersteuning een extra E-learning programma verkrijgbaar voor aanvang van de opleiding.

Locatie

Nijverheidsstraat 2
5531 AA Bladel

Aantal deelnemers

Voor deze opleiding kunnen wij 4 deelnemers per instructeur per verreiker aanmelden.

Tijdsduur

  • 5 dagen training
  •  1 dag examen
    **Trainingen op maat mogelijk

Beschikbare talen

 

Middelen

  • Verreiker (minimale capaciteit van 10 T/M)
  • Hijsmateriaal
  • Hulpgiek
© Copyright 2020 - V-TAS