Globaal lesoverzicht

In de Arbowet is bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn personeel voldoende is geschoold. Bovendien zijn de eisen die gesteld worden aan de kennis en inzicht van een machi­nist steeds hoger.

De machinist die hijswerkzaamheden uitvoert met een mobiele kraan geschikt voor het hijsen van vrij hangende lasten, waarbij de machine een lastmoment van boven de 10 ton-meter en/of een maximale haakhoogte van 20 meter of meer heeft dient wettelijk  in het bezit te zijn van het TCVT-W4-01 Certificaat ‘Machinist mobiele kraan. Arbeidsomstandigheden regeling Artikel 7.6

Het schema Machinist mobiele kraan is als basis schema naast het bedienen van een mobiele telescoop of rupskraan, tevens toepasbaar op machines in de onderliggende schema’s TCVT W4-04 , W4-05 , W4-07 ook nog een specifieke soort mobiele kraan.

Het is vaak erg onduidelijk of men praat over uitsluitend hijswerkzaamheden op een bouwplaats of daarbuiten. De TCVT certificering is wettelijk verplicht bij  verrichten van hijswerkzaamheden in civieltechnische werkzaamheden samengevat in de 222-definitie-bouwplaats.

Bij mogelijke twijfel is het advies namens de verzekeringsmaatschappijen, om te allen tijde het TCVT certificaat te hanteren, om aan de polisvoorwaarden te voldoen.

De opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de bedrijfstak en een aantal vooraanstaande leveranciers van kranen, kraanverhuurders en de Vereniging Verticaal Transport (VVT ). Tevens is de opleiding volledig toegesneden op het examen, dat is gebaseerd op het certificatieschema Machinist mobiele kraan van de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT RA).

De personen welke aan de training wensen deel te nemen, dienen 18 jaar of ouder te zijn en medisch de nodige geschiktheid te bezitten.

Deze gehele training is conform Arbo besluit artikel 8.

De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.

Doelstelling

Het doel van de training is de mensen vertrouwd te maken met de mobiele kraan, zodat ze op een veilige en beheerste wijze in alle omstandigheden de machine kunnen opstellen en bedienen voor de voorbereiding en uitvoering van hijswerkzaamheden.

De kandidaten worden zich bewust van alle mogelijke gevaren die hierbij kunnen ontstaan.

Tevens is het noodzaak dat men leert op de juiste manier de lasten aan te kunnen aanslaan en te begeleiden, alsmede correcte duidelijke communicatie te kunnen voeren met allen betrokkenen bij het hijswerk.

De opleiding wordt gegeven door ervaren en goed opgeleide docenten, die zelf langdurige werkervaring hebben met de mobiele kraan. Er wordt gewerkt met een TCVT goedgekeurde mobiele kraan van minimaal 30 ton-meter zelf verrijdbaar en bedient vanuit de cabine.

De kandidaten krijgen aan het begin van de opleiding een opleidingsmap uitgereikt, die tevens kan dienen als naslagwerk.

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij tijdens de opleidingsperiode voor het theoriedeel ook tijd besteden aan thuisstudie en huiswerkopdrachten.

Als optie is er voor deze opleiding ter ondersteuning een extra E-learning programma verkrijgbaar voor aanvang van de opleiding.

Locatie

Nijverheidsstraat 2
5531 AA Bladel

Aantal deelnemers

Voor deze opleiding kunnen wij 4 deelnemers per instructeur per kraan aanmelden.

Tijdsduur

  • 5 dagen training (uitsluitend voor kandidaten met kraanervaring)
  • 10 dagen training
  • 15 dagen training
  • 20 dagen training
  • 1 dag examen
    **Trainingen op maat mogelijk

Beschikbare talen

 

Middelen

  • Mobiele kraan (minimale capaciteit van 30 T/M)
  • Hijsmateriaal
© Copyright 2020 - V-TAS