Machinist mobiele kraan TCVT W4-01

Machinist mobiele kraan TCVT W4-01

In de Arbowet is bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn personeel voldoende is geschoold.
bovendien worden de eisen die gesteld worden aan de kennis en inzicht van een machinist steeds hoger.

De machinist die hijswerkzaamheden uit voert met een mobiele kraan geschikt voor het hijsen van vrij
hangende lasten , waarbij de machine een lastmoment van 10 ton-meter of meer en-of een maximale
haakhoogte van 20 meter of meer heeft dient wettelijk in het bezit te zijn van het TCVT-W4-01 Certificaat
‘Machinist mobiele kraan . Arbeidsomstandigheden regeling Artikel 7.6

Het schema Machinist mobiele kraan is als basis schema naast het bedienen van een mobiele telescoop
of rupskraan tevens toepasbaar op machines die onder de schema,s TCVT W4-04 , W4-05 , W4-07 vallen.
ook nog een specifieke soort mobiele kraan.

Het is vaak erg onduidelijk of men praat over uitsluitend hijswerkzaamheden op een bouwplaats of daarbuiten.
De TCVT certificering is wettelijk verplicht bij verrichten van hijswerkzaamheden in civieltechnische
werkzaamheden samengevat in de lijst civiel technische werkzaamheden.

Bij mogelijke twijfel is het advies namens de verzekeringsmaatschappijen om ten alle tijde het TCVT
certificaat te hanteren om aan de polisvoorwaarden te voldoen.

De opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de bedrijfstak en een aantal vooraanstaande
leveranciers van kranen, kraanverhuurders en de Vereniging Verticaal Transport (VVT ) . Tevens is de
opleiding volledig toegesneden op het examen, dat is gebaseerd op het certificatieschema ‘Machinist mobiele
kraan van de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT RA).

De personen welke aan de training wensen deel te nemen, dienen 18 jaar of ouder te zijn en medisch de
nodige geschiktheid te bezitten.

Deze gehele training is conform Arbo besluit artikel 8.

De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast
onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.

Duur

Talen

Geen ervaring 20 dagen, inclusief het examen.
Weinig ervaring 10 tot 15 dagen inclusief examen.
Ervaren met andere kraan 6 dagen inclusief examen

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits

Locatie

  • iedere V-Tas locatie
  • In company

Heeft u vragen? Bel ons dan +31 497 360305

Heeft u vragen?
Bel ons dan
+31 497 360305