Globaal lesoverzicht

Deze cursus is bedoeld voor personeel, dat wordt ingezet bij (alle) keuringen die worden uitgevoerd op materieel, dat specifiek bestemd is voor hijsen en/of heffen.

Verticaal transport is een risicovolle activiteit. Het gebruik van hijs- en hefgereedschap maakt hier onderdeel van uit.

Dit heeft ertoe geleid dat voor hijs- en hefgereedschap, in nauw overleg met het bedrijfsleven Verticaal Transport, een keuringschema is opgesteld. In het verlengde van dit keuringsschema is een vakbekwaamheidprofiel ontwikkeld voor de keurmeester van deze middelen.

Dit profiel betreft de keurmeester die wordt ingezet bij (alle) keuringen die worden uitgevoerd op materieel dat specifiek is bestemd voor hijsen en/of heffen. Het vakbekwaamheidprofiel van de keurmeester is door Werkkamer 1: “Keuring Hijs- en Hefgereedschap” van de Stichting TCVT uitgewerkt in eindtermen. Vervolgens zijn hiervan de toets termen afgeleid.

De eind- en toets termen en overige specifieke voorwaarden waaraan de examens moeten voldoen, zijn in het schema vermeld.

Voor de algemene voorwaarden die aan de examinering worden gesteld, wordt verwezen naar het TCVT examenprotocol W1 (VT-416).

Dit schema voorziet in de bekwaamheid van de keurmeester ten aanzien van de meest elementaire onderzoeksmethoden conform schema W1-01, te weten: V1 t/m V3 en T4 + T8.

Doelstelling

De keurmeester hijs- en hefgereedschap heeft het volgende opleidingsniveau:

 • MBO-werk- en -denkniveau op het relevante technische gebied
 • Aantoonbare relevante werkervaring gerelateerd aan het hijsen en heffen
 • Zelfstandig denk-, werk- en beslisniveau
 • Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Goede contactuele vaardigheden.

Cursisten mogen geen beperkingen hebben van het zicht, gehoorfuncties en motoriek.

De cursist is verplicht om tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding een helm, handschoenen en hoge veiligheidsschoenen klasse S 3 te dragen.

Deze training is conform Arbo besluit artikel 8.

De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.

Locatie

Nijverheidsstraat 2
5531 AA Bladel

Aantal deelnemers

Voor deze cursus kunnen wij 4 deelnemers per instructeur aanmelden.

Tijdsduur

 • 5 dagen training
 •  1 dag examen
  **Trainingen op maat mogelijk

Beschikbare talen

 

Middelen

Diverse hijs en hefgereedschappen​

 • Hijsmateriaal
 • Oefenmateriaal
© Copyright 2020 - V-TAS