Keurmeester Hijs en Hef gereedschappen TCVT W1-02

Keurmeester Hijs en Hef gereedschappen TCVT W1-02

Deze cursus is bedoeld voor personeel, dat wordt ingezet bij (alle) keuringen die worden uitgevoerd op materieel, dat specifiek bestemd is voor hijsen en/of heffen.

Verticaal transport is een risicovolle activiteit. Het gebruik van hijs- en hefgereedschap maakt hier onderdeel

van uit.

Dit heeft ertoe geleid dat voor hijs- en hefgereedschap, in nauw overleg met het bedrijfsleven Verticaal

Transport, een keuringschema is opgesteld. In het verlengde van dit keuringsschema is een

vakbekwaamheidprofiel ontwikkeld voor de keurmeester van deze middelen.

Dit profiel betreft de keurmeester die wordt ingezet bij (alle) keuringen die worden uitgevoerd op materieel

dat specifiek is bestemd voor hijsen en/of heffen.

Het vakbekwaamheidprofiel van de keurmeester is door Werkkamer 1: “Keuring Hijs- en Hefgereedschap

van de Stichting TCVT uitgewerkt in eindtermen. Vervolgens zijn hiervan de toetstermen afgeleid.

De eind- en toetstermen en overige specifieke voorwaarden waaraan de examens moeten voldoen, zijn in

het schema vermeld.

Voor de algemene voorwaarden die aan de examinering worden gesteld, wordt verwezen naar het TCVT

examenprotocol W1 (VT-416).

Dit schema voorziet in de bekwaamheid van de keurmeester ten aanzien van de meest elementaire

onderzoeksmethoden conform schema W1-01, te weten: V1 t/m V3 en T4 + T8.

Dit is de zogenaamde basismodule.

V1: visueel controleren

V2: meten

V3: functioneel beproeven

T4: dye penetrant

T8: beproeven met (over)last

De keurmeester hijs- en hefgereedschap heeft het volgende opleidingsniveau:

– MBO-werk- en -denkniveau op het relevante technische gebied

– Aantoonbare relevante werkervaring gerelateerd aan het hijsen en heffen

– Zelfstandig denk-, werk- en beslisniveau

– Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

– Goede contactuele vaardigheden.

Cursisten mogen geen beperkingen hebben van het zicht, gehoorfuncties en motoriek.

De cursist is verplicht om tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding een helm, handschoenen en hoge veiligheidsschoenen klasse S 3 te dragen.

Deze training is conform Arbo besluit artikel 8

De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.

Duur

Talen

5 dagen, inclusief het examen.

  • Nederlands

Locatie

  • Iedere V-Tas locatie
  • In company

Heeft u vragen? Bel ons dan +31 497 360305

Heeft u vragen?
Bel ons dan
+31 497 360305