Globaal lesoverzicht

De hijsbegeleider is de spil tussen de machinisten en opdrachtgevers op locatie en assisteert beroepsmatig bij alle soorten hijswerkzaamheden in alle mogelijke disciplines.

Deze training is bestemd voor personen die beroepsmatig lasten moeten aanslaan en of lasten moeten begeleiden en communiceren met machinist en opdrachtgever, zowel voor de bouw, petrochemie, logistiek, scheepvaart en civiele werken..

De personen welke aan de training wensen deel te nemen, dienen 18 jaar of ouder te zijn en medisch de nodige geschiktheid te bezitten.

Deze training is conform Arbo besluit artikel 8

De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.

Doelstelling

Het doel van de training is de mensen bekend te maken met werkvoorbereiding, het interpreteren en het lezen van hijsplannen en het veilig aanslaan en begeleiden van lasten bij alle soorten hijswerkzaamheden en ze tevens bewust te maken van de gevaren die hierbij kunnen ontstaan.

Ook is het noodzaak dat men leert op de juiste manier de last te begeleiden en een correcte duidelijke communicatie voeren met de kraanmachinist en uitvoerenden.

De kandidaten krijgen aan het begin van de opleiding een opleidingsmap uitgereikt die tevens kan dienen als naslagwerk.

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij tijdens de opleidingsperiode voor het theoriedeel ook tijd besteden aan thuisstudie en huiswerkopdrachten.

Als optie is er voor deze opleiding ter ondersteuning een extra E-learning programma verkrijgbaar bij aanvang van de opleiding.

Tijdens het theoriegedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Wat is een veiligheidsfunctie
 • R.A en L.M.R.A.
 • Bepalen en uitrekenen van lasten d.m.v. dimensies en soortelijke massa
 • Interpretatie van de werkvergunning, doel, methode en veiligheidsvoorschriften
 • Soorten hijsmiddelen en certificatie alsook de afkeurnormen en gebruiksdoeleinden
 • Keuze van het hijsgereedschap voor het uitvoeren van een hijsopdracht
 • Begrippen als veilige werkbelasting, buitenhoek, krachtenverdeling, veiligheidsfactor
 • De armseinen, gebruik van portofoon of combinatie
 • Eindtoets en evaluatie

De praktijkinstructie bestaat o.a. uit het toepassen van de veiligheidseisen in de praktijk:

 • Keuze en controle van het hijsmateriaal voor aanvang van het werk
 • Maken van een simpel hijsplan op basis van de te hijsen last, type kraan en omgeving
 • Controle van de werkplek, werkgebied afbakenen
 • Keuze van het hijsmateriaal voor het uitvoeren van de taak
 • Overleg met de kraanmachinist over de manier van seinen geven
 • Bepalen van de gevaren van het aanpikken van bepaalde lasten
 • Uitvoeren van hijsoefeningen met allerlei hijsmiddelen
 • Uitvoeren van een hijsopdracht als toets

 

Locatie

Nijverheidsstraat 2
5531 AA Bladel

Aantal deelnemers

Voor deze opleiding is mogelijk met maximaal 8 deelnemers per instructeur – per kraan.

Tijdsduur

4 dagen, inclusief het examen.

Beschikbare talen

 

Middelen

Alle benodigde middelen staan omschreven in het TCVT RA examen protocol VT 410

V-TAS kan desgewenst de kraan en alle verplichte benodigde materialen voor de training verzorgen.

Globaal lesoverzicht

[ Globaal lesoverzicht ]

Doelstelling

[ Deelstelling ]

Locatie

Nijverheidsstraat 2
5531 AA Bladel

Aantal deelnemers

[ Aantal deelnemers ]

Tijdsduur

[ Tijdsduur ]

Beschikbare talen

 

Middelen

[ Middelen ]

© Copyright 2020 - V-TAS