Globaal lesoverzicht

Het gebruik van deze transportoplossingen vereist de nodige kennis en vakkundigheid van de gebruiker.

Nooteboom Trailers b.v. heeft als fabrikant van dit hoogwaardige materieel vanuit het warenwetbesluit machines de verplichting om eindgebruikers te voorzien in een gedegen en doelgerichte instructie

voor het gebruik ervan.

Deze instructies dient men als fabrikant tevens samen met de onderhoudsvoorschriften vast te leggen in  een gebruikershandleiding in de taal van het land waarin het voertuig wordt geregistreerd.

Om ervoor te zorgen dat uw medewerkers actueel op de hoogte zijn van de bedieningsvoorschriften, toepassingsmogelijkheden ,veiligheidsnormen, wettelijke bepalingen en bekend zijn met de zogenaamde Do’s en Don’ts die er gelden bij het configureren, laden en lossen en rijden met het materieel hebben Nooteboom Trailers b.v en V-tas Opleidingscentrum de handen ineen geslagen en een unieke praktijkgerichte gebruikstraining ontwikkeld waarin wij u op deskundige wijze leren om uw materieel

optimaal in te zetten voor het behalen van maximale efficiëntie en het hoogste rendement.

Doelstelling

Deze training is bestemd voor alle gebruikers van Nooteboom materieel die voor het uitoefenen van hun werkzaamheden bekend moeten zijn met het alle technische en toepassingsmogelijkheden

Denk hierbij o.a. aan : Chauffeurs, planners , monteurs en werkvoorbereiders.

Inhoud van de training

 

Tijdens deze training krijgen de deelnemers duidelijke uitleg over alle mogelijk aspecten aangaande het gebruik en dagelijks onderhoud van het aangekochte materieel door een zeer ervaren docent.

Tijdens het theoriegedeelte worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

  • Wettelijke bepalingen en voorschriften
  • Typen exceptioneel transport
  • Voertuigkeuze / optimaal samenstellen van het voertuig in combinatie met de lading
  • Rijden met exceptionele lading ( theorie )

Het praktijkgedeelte bestaat uit:

  • Techniek en gebruik van het voertuig en van de trailer of aanhanger
  • Hydraulica van het voertuig
  • Toepassen en technisch configureren van het materieel
  • Toepassen van de uitrusting volgens voorschriften (breedtemarkering / verlichting enz.)
  • Dagelijkse controle en onderhoud

Doel

Het volgen van deze training draagt bij aan veiligheid, efficiëntie, schadepreventie en aanzienlijk minder storingen als gevolg van ondeskundig gebruik waardoor de inzetbaarheid van uw materieel hoger wordt.

Door onze praktische invulling zijn vele aspecten uit deze training direct toepasbaar in de praktijk !

Resultaat

Na afloop wordt er een toets afgenomen , deelnemers krijgen bij voldoende resultaat een bewijs van deelname welke een geldigheid heeft van 5 jaar.

Locatie

Nijverheidsstraat 2
5531 AA Bladel

Aantal deelnemers

Het is mogelijk om vanaf 1 kandidaat deel te nemen aan de opleiding.

In Company

Vanaf 2 kandidaten met als meerprijs de ontheffingskosten voor de incidentele ontheffing ten bate van opleidingsroute en voertuig.

Tijdsduur

1 dag

Uren nascholing Code 95          7 uur

Beschikbare talen

 

Middelen

[ Middelen ]

© Copyright 2020 - V-TAS