Coördinator Omgevingsveiligheid

Coördinator Omgevingsveiligheid

De coördinator op de bouwplaats voor hijs-, hef- en transport- bewegingen, fungeert als integraal aanspreekpunt voor alle hijs- & hefwerkzaamheden binnen op de locatie, waarbij er sprake kan zijn van werken binnen een gezamenlijk werkgebied..

De vakbekwaamheid van de coördinator bouw betreft onder dit certificatieschema het totaal overzicht, van hijs- hef- & transportbewegingen binnen de bouwplaatshekken. Met inachtneming van een valbereik buiten de bouwhekken met eventueel te nemen maatregelen en/ of instructies

De cursist wordt getraind in gerelateerde wetten zoals; handelsregisterwet, V&G coördinatiewet 2017, arbeidsomstandigheden besluit  2.32 en 2.28, en arbeidsomstandigheden besluit  7.18, dev wegenverkeerswet, machine richtlijn, registratiewet. Met bijbehorende nieuwste ontwikkelen zoals; landelijke richtlijn bouwen & slopen, programma aanpak Stikstof, klimaatakkoord 2025, maatschappelijk verantwoord ondernemen, bouwlogistiek, covid-19, veilig hijslasten aanslaan.

Zodat niet alleen de omgevingsveiligheid gecoördineerd wordt, maar ook de aansprakelijkheden beheerst blijven.

Betreft een nieuwe cursus in samenspraak tussen V-tas en Logistisch Bouwen. Waarbij de inhoud wordt samengesteld en ontwikkeld aan de hand van landelijke ervaringen op meerdere bouwplaatsen. Na afloop kan de cursist voldoen aan aantoonbaar deskundig toezicht, dagdagelijkse voorbereiding en project specifieke instructies.

Deze training is bestemd voor management die beroepsmatig (in de bouw) leiding en/ of instructies dient te geven aan uitvoerende (autolaadkraan-) chauffeurs/ machinisten/ riggers/ portiers/ verkeersregelaars/ liftboys/ runners/ beveiligers/ hub coördinatoren etc.

De personen welke aan de training wensen deel te nemen, dienen 18 jaar of ouder te zijn en medisch de nodige geschiktheid te bezitten.

Duur

Talen

3 dagen, inclusief het examen.

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits

Locatie

  • Iedere V-Tas locatie
  • In company

Heeft u vragen? Bel ons dan +31 497 360305

Heeft u vragen?
Bel ons dan
+31 497 360305