Globaal lesoverzicht

Het doel van de training is de mensen bekend te maken met bestaande wettelijke inrichtingen, en de mogelijkheid om hier praktisch mee op te gaan. Denk aan het opstellen van overdraagbare instructies/ draaiboeken/ dagrapporten/ daily stands/ bewegingen dashboards etc.

Het is noodzaak dat uw organisatie een deskundige persoon in dienst heeft over hijsen/ heffen/ transporteren, met mogelijkheid tot maandelijke updates vanuit de maatschappij.

Tijdens het theoriegedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Sociale acceptatie om logistieke medewerkers in projectbelang anders te laten werken
 • Wie is waarom en waarvoor logistiek verantwoordelijk
 • Hoe beheers je de aansprakelijkheden en de meldingen uit de omgeving
 • Synergie tussen bouwplaats- en omgevingsveiligheid
 • Interpretatie van opstellen logistieke dailystands/ weekly support/ 24/7 toezicht
 • Soorten middelen en maatregelen om de risico’s te minimaliseren
 • Opstellen van beleid binnen de organisatie (blauwdruk)
 • Inrichten taken en rollen in de organisatie en bouwplaats
 • Bepalen juiste hulpmiddelen (hub/ software/ communicatieportaal)
 • p.v. budgetsturing naar processturing; DOBE proces (Definiëren, Overdragen, Bewaken, Evalueren)
 • opstellen en onderhouden logistieke menukaarten leveranciers
 • opstellen en onderhouden project specifieke instructies voor chauffeurs/ machinisten/ bouwvakkers

De praktijkinstructie bestaat o.a. uit het toepassen van de veiligheidseisen in de praktijk:

 • Uitleg hijs- en transportmaterieel (dode hoek/ lmb/ portofoons/ routing etc.)
 • Uitleg hijs en hefmaterialen en gereedschappen ( toepassingen en veiligheidsfactoren)
 • Controle van de werkplek, werkgebied afbakenen
 • Rollenspel niet coöperatieve medewerkers/ ambtenaren/ betrokkenen
 • Keuze van het juiste middel voor de juiste taak
 • Communicatie tussen Kraanmachinist/ aanpikker / chauffeur over uitwijzen van lasten en gebruik van de portofoon
 • Uitvoeren van een logistiek draaiboek als eindexamen toets

Doelstelling

De coördinator op de bouwplaats voor hijs-, hef- en transport- bewegingen, fungeert als integraal aanspreekpunt voor alle hijs- & hefwerkzaamheden binnen op de locatie, waarbij er sprake kan zijn van werken binnen een gezamenlijk werkgebied..

De vakbekwaamheid van de coördinator bouw betreft onder dit certificatieschema het totaal overzicht, van hijs- hef- & transportbewegingen binnen de bouwplaatshekken. Met inachtneming van een valbereik buiten de bouwhekken met eventueel te nemen maatregelen en/ of instructies

De cursist wordt getraind in gerelateerde wetten zoals; handelsregisterwet, V&G coördinatiewet 2017, arbeidsomstandigheden besluit  2.32 en 2.28, en arbeidsomstandigheden besluit  7.18, dev wegenverkeerswet, machine richtlijn, registratiewet. Met bijbehorende nieuwste ontwikkelen zoals; landelijke richtlijn bouwen & slopen, programma aanpak Stikstof, klimaatakkoord 2025, maatschappelijk verantwoord ondernemen, bouwlogistiek, covid-19, veilig hijslasten aanslaan.

Zodat niet alleen de omgevingsveiligheid gecoördineerd wordt, maar ook de aansprakelijkheden beheerst blijven.

Betreft een nieuwe cursus in samenspraak tussen V-tas en Logistisch Bouwen. Waarbij de inhoud wordt samengesteld en ontwikkeld aan de hand van landelijke ervaringen op meerdere bouwplaatsen. Na afloop kan de cursist voldoen aan aantoonbaar deskundig toezicht, dagdagelijkse voorbereiding en project specifieke instructies.

Deze training is bestemd voor management die beroepsmatig (in de bouw) leiding en/ of instructies dient te geven aan uitvoerende (autolaadkraan-) chauffeurs/ machinisten/ riggers/ portiers/ verkeersregelaars/ liftboys/ runners/ beveiligers/ hub coördinatoren etc.

De personen welke aan de training wensen deel te nemen, dienen 18 jaar of ouder te zijn en medisch de nodige geschiktheid te bezitten.

Locatie

Nijverheidsstraat 2
5531 AA Bladel

Aantal deelnemers

Voor deze opleiding is mogelijk met maximaal 8 deelnemers per instructeur – per kraan.

Tijdsduur

3 dagen, inclusief het examen.

Beschikbare talen

 

Middelen

Het lesmateriaal wordt door ons verzorg, voor het praktijk gedeelte maken wij gebruik van de beschikbare

Hijs, hef en transportmiddelen op de bouwlocatie.

© Copyright 2020 - V-TAS