Globaal lesoverzicht

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die bergingswerken uitvoert voor voertuigen tot 3.500kg.

Deze opleiding is een praktijkgerichte training, gegeven door zeer ervaren bergers die de kneepjes van dit mooie vak op een zeer deskundige en enthousiaste wijze overbrengen aan de kandidaten

In deze opleiding wordt veel aandacht besteed aan veiligheid , techniek , pechhulp en communicatie.

Deze gehele training is conform  Arbo besluit artikel 8  en de Kwaliteitseisen 2019 – 2022 180608/IWW/iww ’s-Gravenhage, 8 juni 2018

De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.

Bergers , kraanmachinisten, rijstrook beveiliging chauffeurs (bots absorber ), pechhulpdiensten , en alle overige diensten die te maken krijgen met het werken op de weg ,dit is samengevat in :

De beleidsregels Incident Management en gepubliceerd in de Staatscourant (27 april 1999/nr. HKWIUB99/3289

De personen welke aan de training wensen deel te nemen, dienen 18 jaar of ouder te zijn en medisch de nodige geschiktheid

De kandidaat dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B ( lepelwagen tot 3500 kg ) anders rijbewijs C.

De kandidaat is het bezit van het certificaat  ‘REVI 1 en 2 ( incident management )Of behaald dit certificaat tijdens deze opleiding. Wat is Incident Management ?

Doelstelling

Tijdens deze 5-daagse opleiding wordt uitvoerig ingegaan op de theorie en worden er veel praktijk oefeningen en bergingssimulaties met echte voer tuigen uitgevoerd

Tevens wordt er gewerkt met een autolaadkraan  voor het certificaat ‘Werken met een Autolaadkraan’ Hulpverlenings voertuigen en het certificaat ‘Berging’ .

De opleiding omvat een theorie en praktijkgedeelte waarin de volgende aspecten uitvoerig worden behandeld:

 • Veilig werken langs de weg volgens IM maatregel
 • Wet en regelgeving
 • Veiligheidsvoorschriften volgens IM maatregel
 • Afzettingen en bebording volgens IM maatregel
 • Schouwing van de calamiteit
 • Bediening van de autolaadkraan op het hulpverleningsvoertuig
 • Bediening van de Lepelwagen en afzet plateau
 • Voertuigen laden en lossen vanuit verschillende ongeval situaties
 • Liertechnieken
 • Pechhulp
 • Emotie en agressie
 • Hulpverleningsprotocollen bergingsvoertuig of brandweervoertuig
 • Lasten aanslaan bij een autolaadkraan
 • Hand- en armseinen
 • Assisteren bij (de)monteren kraanhulpstukken
 • Keuringen en certificaten
 • Keuze juiste lier en hijsgereedschappen en hijsmiddelen
 • Communicatie
 • Milieu- en veiligheidsvoorschriften

Daarnaast komen er o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • Verplichte veiligheidskleding
 • Het gebruik speciale hijsvoorzieningen, mens/dier
 • Gevaarlijke stoffen
 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Wegbeheerders en wegtypen
 • Omgaan met weggebruikers
 • Afzettingen plaatsen en verwijderen
 • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Locatie

Nijverheidsstraat 2
5531 AA Bladel

Aantal deelnemers

Voor deze opleiding is mogelijk met maximaal 8 deelnemers.

Tijdsduur

5 dagen, inclusief het examen.

Beschikbare talen

 

Middelen

V-TAS verzorgd alle benodigde voertuigen en materialen voor de training.

© Copyright 2020 - V-TAS