Globaal lesoverzicht

Deze training is van toepassing bij o.a. Brandweer, Politie, IM hulpverleners , Bergers en Defensie

De training een praktijkgerichte training, gegeven door zeer ervaren bergers die de kneepjes van dit mooie vak op een zeer deskundige en enthousiaste wijze overbrengen aan de kandidaten

In deze opleiding wordt veel aandacht besteed aan veiligheid , techniek , en communicatie.

Deze gehele training is conform  Arbo besluit artikel 8

De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.

De personen welke aan de training wensen deel te nemen, dienen 18 jaar of ouder te zijn en medisch de nodige geschiktheid

Doelstelling

Deelnemers doen kennis en vaardigheden op met betrekking tot het veilig en verantwoord werken met de bergingsvoertuigen met en bijbehorende hijs en liermaterialen, wanneer deze wordt ingezet tijdens calamiteiten.

 

Daarnaast leren ze veilig en verantwoord aanslaan van voertuigen op (ongebruikelijke) locaties met gebruik van de juiste hulpmiddelen en met een goede Inschatting van de risico,s. Tenslotte word geleerd hoe op een goede manier te communiceren met de bevelvoerders, overige hulpdiensten, slachtoffers en omstanders.

Locatie

Nijverheidsstraat 2
5531 AA Bladel

Aantal deelnemers

Voor deze opleiding is mogelijk met maximaal 6 deelnemers.

Tijdsduur

1 dag inclusief het examen.

Beschikbare talen

 

Middelen

Brandweer voertuig met lierinrichting

2 oefenvoertuigen met schoonverklaring ( eventueel van V-tas )

Speciaal hijsmateriaal en lier materiaal

© Copyright 2020 - V-TAS