Globaal lesoverzicht

De opleiding is bestemd voor iedereen die incidenteel of regelmatig eenbovenloopkraan bestuurt.

Een werknemer die niet goed weet hoe hij veilig met een bovenloopkraan moet werken, kan gevaar opleveren voor zichzelf en zijn omgeving.

Vanuit het arbeidsomstandigheden besluit artikel 7.18 en 7.18b wordt deskundigheid voor het gebruik op hijs & hefmiddelen voor personen, zoals de bovenloopkraan vereist.

Mobiele arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving worden bediend door werknemers die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten.

In de Arbowet is bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen dat zijn personeel voldoende is geschoold. bovendien worden de eisen die gesteld worden aan de kennis en inzicht bij het werken met een hoogwerker steeds hoger.

De minimum leeftijd van de cursist is 18 jaar.
De verzekeraar heeft dit doorgaans als voorwaarde in de verzekeringspolis opgenomen.

Deze gehele training is conform Arbo besluit artikel 8.

Bij mogelijke twijfel is het advies om naast de wettelijke vereisten ook de eisen namens de verzekeringsmaatschappijen en de opdrachtgever te raadplegen.

Doelstelling

Deelnemers doen kennis en vaardigheden op met betrekking tot het veilig werken met de machine. Daarnaast leren ze verantwoord aanslaan van lasten volgens TCVT normering, gebruik van de juiste hulpmiddelen en het inschatten van de risico’s. Tenslotte word geleerd hoe op een goede manier te communiceren met de opdrachtgever.

Locatie

Nijverheidsstraat 2
5531 AA Bladel

Aantal deelnemers

Voor deze cursus kunnen wij 6 deelnemers per instructeur per kraan aanmelden bij het praktijkgedeelte.

Tijdsduur

1 dag training, inclusief examen
**Trainingen op maat mogelijk

Beschikbare talen

 

Middelen

  • Bovenloopkraan
  • Hijsmateriaal
© Copyright 2020 - V-TAS