Autolaadkraan laden en lossen eigen voertuig basis

Autolaadkraan laden en lossen eigen voertuig basis

De training Autolaadkraan laden en lossen eigen voertuig basis is bestemd voor personen die beroepsmatig en autolaadkraan moeten kunnen bedienen voor het laden en lossen van het eigen voertuig en al eerder een training hebben gevolgd of enige ervaring hebben met het bedienen van een autolaadkraan.

Deze training is conform Arbo besluit artikel 8

De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.

Deze training is van toepassing bij laden en lossen van het eigen voertuig of hijsen met de kraan met een maximale capaciteit tot 10 ton-meter.

De machinist van de autolaadkraan met hijsfunctie met een lastmoment van 10 ton-meter en hoger en-of een maximale haakhoogte van 20 meter of meer dient wettelijk  in het bezit te zijn van het TCVT-W4-04 Certificaat ‘Machinist Autolaadkraan met Hijsfunctie’. Arbeidsomstandigheden regeling Artikel 7.6

Het is vaak erg onduidelijk of men praat over uitsluitend laden en lossen van het eigen voertuig of over het verrichten van hijswerkzaamheden. Daarvoor geld het advies namens de verzekeringsmaatschappijen om bij twijfel ten alle tijde het TCVT Certificaat te hanteren.

In de bijgevoegde wettekst ‘Autolaadkranen laden en lossen of hijsen’ wordt dit nader uitgelegd en krijgt u inzicht hoe de  regels zijn met betrekking tot de autolaadkraan en de daarbij behorende certificering van de machinist.

De personen welke aan de training wensen deel te nemen, dienen 18 jaar of ouder te zijn en lichamelijk en geestelijke geschikt  te zijn voor het bedienen van de machine.

Duur

Talen

2 dagen, inclusief het examen.

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits

Locatie

  • Iedere V-Tas locatie

Heeft u vragen? Bel ons dan +31 497 360305

Heeft u vragen?
Bel ons dan
+31 497 360305