Autolaadkraan hulpverleningsvoertuig basis HV – 01

Autolaadkraan hulpverleningsvoertuig basis HV – 01

De training Autolaadkraan hulpverleningsvoertuig basis is bestemd voor personen die beroepsmatig en autolaadkraan moeten kunnen bedienen voor hulpverleningsdoeleinden en nog niet eerder een training hebben gevolgd.

Deze training is conform Arbo besluit artikel 8

De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.

Deze training is van toepassing bij o.a. Brandweer, Politie, IM hulpverleners , Bergers en Defensie.

De personen welke aan de training wensen deel te nemen, dienen 18 jaar of ouder te zijn en lichamelijk en geestelijke geschikt  te zijn voor het bedienen van de machine.

Duur

Talen

De duur van de opleiding is 2 dagen, inclusief het examen.

  • Nederlands

Locatie

  • Iedere V-Tas locatie.
  • Iedere geschikte brandweer oefenlocatie.

Heeft u vragen? Bel ons dan +31 497 360305

Heeft u vragen?
Bel ons dan
+31 497 360305