Globaal lesoverzicht

De training Autolaadkraan hulpverleningsvoertuig basis is bestemd voor personen die beroepsmatig en autolaadkraan moeten kunnen bedienen voor hulpverleningsdoeleinden en nog niet eerder een training hebben gevolgd.

Deze training is conform Arbo besluit artikel 8

De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.

Deze training is van toepassing bij o.a. Brandweer, Politie, IM hulpverleners, Bergers en Defensie.

De personen welke aan de training wensen deel te nemen, dienen 18 jaar of ouder te zijn en lichamelijk en geestelijke geschikt  te zijn voor het bedienen van de machine.

Doelstelling

Deelnemers doen kennis en vaardigheden op met betrekking tot het veilig en verantwoord werken met de autolaadkraan, wanneer deze wordt ingezet tijdens calamiteiten. Daarnaast leren ze veilig en verantwoord aanslaan van (ongebruikelijke) lasten volgens TCVT normering, gebruik van de juiste hulpmiddelen en het inschatten van de risico’s. Tenslotte word geleerd hoe op een goede manier te communiceren met de bevelvoerders, overige hulpdiensten, slachtoffers en omstanders.

 • Arbo-regelgeving
 • Veilig werken met een autolaadkraan
 • Stabiliteit
 • Hulpverleningsprotocollen bergingsvoertuig of brandweervoertuig
 • Veilig stellen van de werkplek
 • Last Minute Risico Analyse
 • Lasten aanslaan bij een autolaadkraan
 • schouwing van de calamiteit
 • Hand- en armseinen
 • Massa- en zwaartepuntbepaling
 • Assisteren bij (de)monteren kraanhulpstukken
 • Keuringen en certificaten
 • Keuze juiste hijsgereedschappen en hijsmiddelen
 • Communicatie met de machinist, leidinggevende en omstanders
 • Milieu- en veiligheidsvoorschriften
 • speciale hijsvoorzieningen, mens/dier gevaarlijke stoffen

De bovengenoemde onderwerpen worden behandeld in een theorie en praktijk gedeelte.

Locatie

Nijverheidsstraat 2
5531 AA Bladel

Aantal deelnemers

Voor deze opleiding kunnen wij 4 deelnemers per instructeur per kraan aanmelden.

Tijdsduur

 • 2 dag training, incl. examen
  **Trainingen op maat mogelijk

Beschikbare talen

 

Middelen

 • Autolaadkraan(minimale capaciteit van 10 T/M)
 • Speciaal Hijsmateriaal
© Copyright 2020 - V-TAS