Autolaadkraan als Boordkraan

Autolaadkraan als Boordkraan

De training Autolaadkraan als boordkraan is bestemd voor personen die beroepsmatig en autolaadkraan moeten kunnen bedienen voor het laden en lossen van het eigen lading en medewerkers die  incidenteel of regelmatig met boordkranen werken op varend of drijvend materieel.

Deze training is conform Arbo besluit artikel 8

De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.

Deze training is van toepassing bij laden en lossen of hijsen van eigen lading met de kraan

(ship to schore, ship to ship of schore to ship).

De machinist die civieltechnische hijswerkzaamheden met de autolaadkraan met hijsfunctie waarvan het lastmoment van 10 ton-meter of meer bedraagt ,of de maximale haakhoogte van 20 meter of meer is dient wettelijk  in het bezit te zijn van het TCVT-W4-04 Certificaat ‘Machinist Autolaadkraan met Hijsfunctie’. Arbeidsomstandigheden regeling Artikel 7.6

Het is vaak erg onduidelijk of men praat over uitsluitend laden en lossen van het eigen voertuig of over het verrichten van hijswerkzaamheden. Daarvoor geld het advies namens de verzekeringsmaatschappijen om bij twijfel ten alle tijde het TCVT Certificaat te hanteren.

In de bijgevoegde wettekst ‘Autolaadkranen laden en lossen of hijsen’ wordt dit nader uitgelegd en krijgt u inzicht hoe de  regels zijn met betrekking tot de autolaadkraan en de daarbij behorende certificering van de machinist, voor het gebruik van autolaadkranen als boordkraan gelden de regels conform de Arbo catalogus  waterbouw

De personen welke aan de training wensen deel te nemen, dienen 18 jaar of ouder te zijn en lichamelijk en geestelijke geschikt  te zijn voor het bedienen van de machine.

Duur

Talen

De duur van de opleiding is 1 dag, inclusief het examen

  • Nederlands

Locatie

  • Iedere V-Tas locatie.

Heeft u vragen? Bel ons dan +31 497 360305

Heeft u vragen?
Bel ons dan
+31 497 360305