Globaal lesoverzicht

Deze training is bestemd voor personen die beroepsmatig incidenteel lasten moeten aanslaan en of lasten moeten begeleiden en communiceren met machinist en opdrachtgever.

Wanneer het echter gaat om continu aanslaan van lasten in de petrochemie of bij gespecialiseerd werk, is men wettelijk verplicht het TCVT W4-08 certificaat te halen.

De personen welke aan de training wensen deel te nemen, dienen 18 jaar of ouder te zijn en medisch de nodige geschiktheid te bezitten.

Deze training is conform Arbo besluit artikel 8

De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.

Doelstelling

Het doel van de training is de mensen bekend te maken met veilig aanslaan van lasten, welke bij hijswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd en ook om ze bewust te maken van de gevaren die hierbij kunnen ontstaan. Tevens is het noodzaak dat men leert op de juiste manier de last te begeleiden en een correcte duidelijke communicatie voeren met de kraanmachinist en uitvoerenden.

Tijdens het theoriegedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Wat is een veiligheidsfunctie;
 • LMRA en TRA bekijken en uitvoeren
 • Interpretatie van de werkvergunning, doel, methode en veiligheidsvoorschriften
 • Soorten hijsmiddelen en certificatie alsook de afkeurnormen en gebruiksdoeleinden
 • Keuze van het hijsgereedschap voor het uitvoeren van een hijsopdracht
 • De armseinen, gebruik van portofoon of combinatie

De praktijkinstructie bestaat o.a. uit het toepassen van de veiligheidseisen in de praktijk:

 • Keuze en controle van het hijsmateriaal voor aanvang van het werk
 • Controle van de werkplek, werkgebied afbakenen
 • Keuze van het hijsmateriaal voor het uitvoeren van de taak
 • Overleg met de kraanmachinist over de manier van seinen geven
 • Bepalen van de gevaren van het aanpikken van bepaalde lasten
 • Uitvoeren van hijsoefeningen met allerlei hijsmiddelen
 • Uitvoeren van een hijsopdracht als toets

Locatie

Nijverheidsstraat 2
5531 AA Bladel

Aantal deelnemers

Voor deze opleiding is mogelijk met maximaal 8 deelnemers per instructeur – per kraan.

Tijdsduur

1 dag, inclusief het examen.

Beschikbare talen

 

Middelen

V-TAS kan desgewenst de kraan en alle verplichte benodigde materialen voor de training verzorgen.

© Copyright 2020 - V-TAS