Aanpikker bouw TCVT W4-09

Aanpikker bouw TCVT W4-09

De aanpikker bouw assisteert bij hijswerkzaamheden met een hijskraan op de bouwplaats.

De vakbekwaamheid van de aanpikker bouw betreft onder dit certificatieschema het aanslaan en afpikken van lasten, het begeleiden van lasten en het geven van signalen en aanwijzingen aan de machinist van de hijskraan, op de bouwplaats zoals bedoeld in de Arbocatalogus bouweninfra.

De inhoud van dit certificatieschema is minder uitgebreid dan het TCVT certificatieschema Hijsbegeleider (W4- 08) en sluit beter aan op het kwalificeren van de aanpikker bouw.

Deze training is bestemd voor personen die beroepsmatig (in de bouw) lasten moeten aanslaan en of lasten moeten begeleiden en communiceren met machinist en opdrachtgever.

De personen welke aan de training wensen deel te nemen, dienen 18 jaar of ouder te zijn en medisch de nodige geschiktheid te bezitten.

Deze training is conform Arbo besluit artikel 8.

De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.

Duur

Talen

De duur van de opleiding is 3 dagen, inclusief het examen.

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits

Locatie

  • Iedere V-Tas locatie.

Heeft u vragen? Bel ons dan +31 497 360305

Heeft u vragen?
Bel ons dan
+31 497 360305