Globaal lesoverzicht

Het vervoer van gevaarlijke stoffen dient op een veilige manier te gebeuren en is met tal van wettelijke maatregelen omgeven. Chauffeurs moeten niet alleen die regels kennen en in acht nemen, maar dienen ook te weten welke preventieve maatregelen zij moeten nemen bij het laden en lossen. Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren dienen in bezit te zijn van het ADR-certificaat.

De opleiding wordt gegeven door ervaren en goed opgeleide docenten. Cursisten krijgen aan het begin van de opleiding een opleidingsmap uitgereikt, die tevens kan dienen als naslagwerk.

Tijdens het theoriegedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Wettelijke voorschriften
  • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen
  • Gevarenklassen van stoffen
  • Eisen aan voertuigen en uitrusting
  • Regels voor het vervoer
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

De praktijkinstructie bestaat o.a. uit:

  • Maatregelen bij een ongeval/ incident
  • Eerste hulp

Doelstelling

Deelnemers leren de belangrijkste wettelijke bepalingen van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en van het ADR-VLG en zijn in staat deze toe te passen. Na het behalen van het ADR-certificaat wordt voldaan aan de vakbekwaamheidseis om gevaarlijke stoffen over de weg te mogen vervoeren.

Waarde nascholing 

Deze training heeft een waarde van maximaal 28 uur.

Locatie

Nijverheidsstraat 2
5531 AA Bladel

Aantal deelnemers

De minimale bezetting van deze training bedraagt 1 deelnemers (in-company hanteren wij een minimum van 4 deelnemers)

Tijdsduur

1 dag training, inclusief examen
** Trainingen op maat m

Beschikbare talen

 
© Copyright 2020 - V-TAS