Globaal lesoverzicht

De training Autolaadkraan als boordkraan is bestemd voor personen die beroepsmatig en autolaadkraan moeten kunnen bedienen voor het laden en lossen van het eigen lading en medewerkers die  incidenteel of regelmatig met boordkranen werken op varend of drijvend materieel.

Deze training is conform Arbo besluit artikel 8

De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.

Deze training is van toepassing bij laden en lossen of hijsen van eigen lading met de kraan

(ship to schore, ship to ship of schore to ship).

De machinist die civieltechnische hijswerkzaamheden met de autolaadkraan met hijsfunctie waarvan het lastmoment van 10 ton-meter of meer bedraagt ,of de maximale haakhoogte van 20 meter of meer is dient wettelijk  in het bezit te zijn van het TCVT-W4-04 Certificaat ‘Machinist Autolaadkraan met Hijsfunctie’. Arbeidsomstandigheden regeling Artikel 7.6

Het is vaak erg onduidelijk of men praat over uitsluitend laden en lossen van het eigen voertuig of over het verrichten van hijswerkzaamheden. Daarvoor geld het advies namens de verzekeringsmaatschappijen om bij twijfel ten alle tijde het TCVT Certificaat te hanteren.

In de bijgevoegde wettekst ‘Autolaadkranen laden en lossen of hijsen’ wordt dit nader uitgelegd en krijgt u inzicht hoe de  regels zijn met betrekking tot de autolaadkraan en de daarbij behorende certificering van de machinist, voor het gebruik van autolaadkranen als boordkraan gelden de regels conform de Arbo catalogus  waterbouw

De personen welke aan de training wensen deel te nemen, dienen 18 jaar of ouder te zijn en lichamelijk en geestelijke geschikt  te zijn voor het bedienen van de machine.

Doelstelling

Deelnemers doen kennis en vaardigheden op met betrekking tot het veilig en verantwoord werken met de autolaadkraan, wanneer deze wordt ingezet als boordkraan voor het laden en lossen van eigen lading.

Daarnaast leren ze veilig en verantwoord aanslaan van (ongebruikelijke) lasten volgens TCVT normering, gebruik van de juiste hulpmiddelen en het inschatten van de risico’s. Tenslotte word geleerd hoe op een goede manier te communiceren als team en met de opdrachtgevers.

 • Arbo-regelgeving
 • Veilig werken met een autolaadkraan
 • Stabiliteit
 • Veiligheid op de werkplek
 • Last Minute Risico Analyse
 • Lasten aanslaan bij een autolaadkraan
 • Hand- en armseinen
 • Keuringen en certificaten
 • Keuze juiste hijsgereedschappen en hijsmiddelen
 • Communicatie met de machinist, leidinggevende en omstanders
 • Milieu- en veiligheidsvoorschriften
 • speciale hijsvoorzieningen, mens/dier gevaarlijke stoffen

De bovengenoemde onderwerpen worden behandeld in een theorie en praktijk gedeelte

Locatie

Nijverheidsstraat 2
5531 AA Bladel

Aantal deelnemers

Voor deze opleiding is mogelijk met maximaal 8 deelnemers per instructeur – per kraan.

Tijdsduur

1 dag, inclusief het examen.

Beschikbare talen

 

Middelen

 • Autolaadkraan of boordkraan (minimale capaciteit van 10T/M >)
 • Speciaal hijsmateriaal
© Copyright 2020 - V-TAS