Europese certificate!! voor kraanmachinisten, de best practice voor vakbekwaamheid in Europa

Op 22 juni jl. zijn op de algemene ledenvergadering van de WT door Rene van der Steen, voorzitter van HZC, maar ook lid van het bestuur van de stichting ECOL, de eerste ECOL certificaten uitgereikt aan Mammoet opleidingscentrum, als eerste opleider in Europa, en XY Masterclass als eerste exameninstelling in Europa. Dit zijn de eerste, in hopelijk een lange rij in Europa, die voldoen aan de strenge eisen die ECOL aan opleiders en examenin- stellingen stelt. Hierdoor is het mogelijk geworden voor machinisten om een ECOL certifi­caat van vakbekwaamheid te behalen. Inmiddels zijn de eerste vier machinisten geslaagd voor hun ECOL examen; zij zullen binnenkort het ECOL certificaat machinist mobiele kraan ontvangen. Daarmee zullen ze in de toekomst in heel Europa hun beroep kunnen uitoefe- nen. Een mijlpaal voor de kraanverhuursector en een mooi voorbeeld van Europese samen- werking en harmonisatie van regelgeving van onderaf.