Nieuwe VCA-examens per 1 september 2017
Met ingang van 1 september 2017 komen er nieuwe VCA-examens. De nieuwe examens zorgen ervoor dat medewerkers (B-VCA), operationeel leidinggevenden (VOL-VCA) en intercedenten (VIL-VCU) effectiever worden getoetst op het toepassen van hun basiskennis over veilig en gezond werken.

Nieuwe eind- en toetstermen VCA
Nieuwe eind- en toetstermen VCA zijn opgesteld en deze geven aan wat kandidaten moeten weten en kun-nen op het gebied van basisveiligheid en hoe zij hierop worden getoetst. Waar de vorige eind- en toetster-men bijna allemaal kennisgericht waren (‘de kandidaat kan benoemen…’), zijn de nieuwe eind- en toetster-men zowel kennisgericht als toepassingsgericht (‘de kandidaat kan bepalen…’). Het aantal eind- en toetster-men is bovendien flink teruggedrongen.

Wat verandert er?
De belangrijkste veranderingen op een rij:

 • Kandidaten worden niet meer alleen getoetst op hun feitenkennis, maar ook of ze deze kennis goed kun-nen toepassen (door te vragen wat zij in een specifieke werksituatie zouden doen).
 • Een vraag is niet langer alleen goed of fout. Kandidaten kunnen punten halen door vragen (gedeeltelijk) goed te beantwoorden. Ze halen hun examen niet langer op basis van het aantal goed beantwoorde vra-gen, maar op basis van het aantal gescoorde punten.
 • De nieuwe examenvragen bevatten meer beeld.
 • Van alleen meerkeuzevragen wordt overgegaan naar verschillende vraagvormen: meerkeuzevragen, ma-trixvragen, rangschikvragen, vragen met meerdere antwoorden en matching vragen. Een nadere uitleg van de nieuwe vraagvormen wordt hierna weergegeven.

Nieuwe vraagvormen
Het examen bestond tot nu toe uit meerkeuzevragen met 3 antwoorden waarvan 1 het juiste. In het nieuwe examen komen meer verschillende vraagvormen voor, namelijk:

 • Meerkeuze vraag met afbeelding: De vraag gaat over een afbeelding met daarop een werksituatie. Uit 3 of 4 antwoorden moet het juiste antwoord gekozen worden.
 • Vinkvraag: uit 4, 5 of 6 antwoorden moeten meerdere juiste antwoorden gekozen worden.
 • Matrixvraag: van 3 of 4 bewerkingen moet aangegeven worden of ze (on)juist zijn.
 • Rangschikvraag: er moeten 3 of 4 elementen in de juiste volgorde gezet worden.
 • Matchingsvraag: er moeten 3 of 4 elementen uit het rechterrijtje gekoppeld worden aan de elementen van het linkerrijtje.

Nieuwe cesuur
Omdat in het nieuwe examen andere vraagvormen voorkomen is de gokkans anders. Daarom is de cesuur als volgt aangepast:

 • Basis: geslaagd bij 26 (van de 40) punten of meer.
 • VOL: geslaagd bij 45 (van de 70) punten of meer.
 • VIL: geslaagd bij 45 (van de 70) punten of meer.

Bij vinkvragen en matrixvragen wordt gewerkt met deelscores. Zijn 2 van de 3 antwoorden goed dan krijgt de kandidaat een deel van de totaalscore voor de vraag.

1 Proefexamen beschikbaar
Het SSVV stelde altijd voor ieder examen een proefexamen beschikbaar. Dat is na 1 september niet meer zo. Vanaf 1 september is er slechts 1 proefexamen beschikbaar. Dit proefexamen is bedoeld voor kandida-ten om te oefenen met de nieuwe vraagvormen. Het is niet bedoeld om kennis te testen.
Het proefexamen kan gedownload worden op: http://www.vcainfra.nl/vca/proefexamens.

Wat blijft hetzelfde?
Niet alles verandert. De volgende zaken zijn hetzelfde als bij de oude examens:

 • De onderwerpen die aan bod komen
 1.     Voorbereiden, bespreken en inspecteren van werkzaamheden;
 2.     Uitvoeren van werkzaamheden;
 3.     Beheersen van specifieke gevaren en
 4.     Beheersen van incidenten en noodsituaties.
 • Het taalniveau van de teksten.
 • De talen waarin een kandidaat examen kan doen.

(B-VCA: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Pools, Litouws, Slowaaks, Hongaars, Roemeens, Turks en Arabisch – sommige examencentra bieden in overleg nog meer mogelijkheden; VOL-VCA: Nederlands, Engels, Duits en Frans; VIL-VCU: Nederlands en Engels).

Meer informatie
Voor meer informatie over de nieuwe examens kunt u terecht bij VCA Examenbank (033-4892073, info@vcainfra.nl). Voor meer informatie over de nieuwe eind- en toetstermen kunt u via hetzelfde telefoonnummer en mailadres contact opnemen met VCA Infra.

Bron: Ledencirculare 264 van VVT