Nederlands | English | Deutsch
OPLEIDINGSCENTRUM

Werken met een vorkheftruck SSVV / SOG                                                                               

SSVV(Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) is een initiatief van de gezamenlijke Petrochemische bedrijven in de Benelux. De SSVV- of SOG- opleidingen (SOG, voorheen GORW) zijn van toepassing voor bedrijven die risicovol werk verrichten in de (petro-)chemische industrie, de off-shore industrie en op het gebied van industriële reiniging. De hieraan gelinieerde opleidingen zijn door de deelnemende landen onderling erkend. In België vallen deze opleidingen onder het Register Risicovolle taken van Bessac. Na het met voldoende resultaat afronden van deze SSVV-opleiding ontvangt u een certificaat met VCA logo en een registratie in de VCA diploma registerbank.

1. Globaal lesprogramma

Theorie: • Algemeen (basisbegrippen) • Wetgeving (wettelijke bepalingen, arbowet) • Veiligheid (veiligheidsvoorschriften en verkeersregels) • Vaktechniek (lastdiagram, behandelingsetiketten, belasting en stabiliteit)

Praktijk: • Voorbereiding (veiligheidsregels, visuele inspectie, functietest) • Uitvoering (rijden, last behandelen en transporteren, parkeren) In de training worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.


2. Ingangseisen

De kandidaat moet ten minste 18 jaar zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. Verder moet de kandidaat in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s: • Diploma B-VCA • Een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat (zie opmerking bij Vrijstelling) N.B. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever dat de werknemer bij het rijden op de openbare weg of op het bedrijfsterrein met de vorkheftruck het juiste rijbewijs bezit.3. Doelstelling


Veilig en efficiënt werken met een vorkheftruck.
De ARBO-wet verplicht de werkgever om personen (werknemers) die werken met interne transportmiddelen met een eigen aandrijving zoals de vorkheftruck voldoende instructie te geven, werken met een vorkheftruck kan gevaren met zich meebrengen. In deze opleiding wordt je geleerd hoe je op een verantwoorde en efficiënte wijze een heftruck moet besturen en hoe je er op een veilige manier mee kunt werken.

 
4. Maximaal aantal deelnemers

Voor deze
training kunnen wij 6 deelnemers per instructeur aanmelden.
 

5. Middelen

 
 • 1 vorkheftruck per 2 deelnemers
   

6. Tijdsduur
 
 • 2 dagdelen bij maximaal 12 cursisten Dagdeel 1en 2: Bespreken en oefenen met de lesstof, oefenen met de machine en praktijkopdrachten.
 •  
 • Herhalingsopleiding: 1,5 dagdeel 
 •  
 •  
Theorie-examen: 30 minuten
Praktijkexamen: 40 minuten7. Beschikbare talen

Deze training en het examen kan worden verstrekt in de volgende talen:

 
 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Frans
   

 

‚Äč
 
AANMELDEN  

 
  
 
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS