Nederlands | English | Deutsch
OPLEIDINGSCENTRUM


Werken met een roterende en/of starre verreiker voor heffen (SSVV / SOG)

SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) is een initiatief van de gezamenlijke Petrochemische bedrijven in de Benelux. De SSVV- of SOG- opleidingen (SOG, voorheen GORW) zijn van toepassing voor bedrijven die risicovol werk verrichten in de (petro-)chemische industrie, de off-shore industrie en op het gebied van industriële reiniging. De hieraan gelinieerde opleidingen zijn door de deelnemende landen onderling erkend. In België vallen deze opleidingen onder het Register Risicovolle taken van Bessac. Na het met voldoende resultaat afronden van deze SSVV-opleiding ontvangt u een certificaat met VCA logo en een registratie in de VCA diploma registerbank. 


1. Globaal lesprogramma

Theorie:  
Algemeen (basisbegrippen) • Wetgeving (wettelijke bepalingen) • Veiligheid (algemene veiligheidsregels, specifieke risico’s) • Vaktechniek (voorbereiding, bediening).

Praktijk: 
Voorbereiding (veiligheidsregels, visuele inspectie, functietest) • Uitvoering (rijden, verplaatsen pallets, parkeren en afsluiten, veiligheidsgedrag) In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.
 
2. Ingangseisen

De kandidaat moet ten minste 18 jaar zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. Verder moet de kandidaat in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s: • B-VCA • Een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat (zie opmerking bij Vrijstelling) N.B. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever dat de werknemer bij het rijden op de openbare weg of op het bedrijfsterrein met verreiker het juiste rijbewijs bezit.

3. Doelstelling

Veilig en efficiënt heffen met een roterende en of starre verreiker.
Deelnemers doen kennis en vaardigheden op met betrekking tot het veilig werken met de machine. Daarnaast leren ze verantwoord aanslaan van lasten volgens TCVT normering, gebruik van de juiste hulpmiddelen en het inschatten van de risico’s. Tenslotte word geleerd hoe op een goede manier te communiceren met de opdrachtgever.

4. Maximaal aantal deelnemers

Voor deze training kunnen wij 6 deelnemers per instructeur per verreiker aanmelden.
 

5. Middelen


Verreiker (roterend of star)
 • Vorkenbord
 •  
6. Tijdsduur

2 dagen Dag 1: Bespreken en oefenen met de lesstof, oefenen met de machine en praktijkopdrachten Dag 2: Ochtend: Repeteren lesstof, theorie-examen.

Middag: Praktijkexamen
Het praktijkexamen duurt maximaal 45 minuten per kandidaat. Per examinator kan 1 kandidaat gelijktijdig worden
ge
ëxamineerd. 

Examenduur:
Theorie-examen: 45 minuten
Praktijkexamen: 45 minuten

Advies herhalingsopleiding: 1 dag
 •  
7. Beschikbare talen

Deze training en het examen kan worden verstrekt in de volgende talen:

 

 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS