Nederlands | English | Deutsch
OPLEIDINGSCENTRUM

VCA VOL (CCV U05)


1. Globaal lesprogramma

 

 • Veiligheid
 • Arbo-wet, Arbo-wetgeving in de praktijk
 • Gevaarlijke stoffen
 • Etikettering
 • Elektriciteit
 • Brand- en explosiegevaar
 • Werken in besloten ruimten
 • Werkplek eisen algemeen
 • Hijs- en hefwerktuigen
 • Werken op hoogte
 • Handgereedschap
 • Gereedschapmachines
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

 
2. Doelstelling

Het diploma 'VCA VOL' is een van de vereisten om te voldoen aan de VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers). Het diploma is 10 jaar geldig. Na deze opleiding weet u hoe u uw werkzaamheden veilig kunt uitvoeren en hoe u risico's tijdens uw werk tot een minimum kunt beperken. En bent u voorbereid op het examen zoals de VCA-checklist dit vereist.


3. Aantal deelnemers

 
De minimale bezetting van deze training bedraagt 8 deelnemers.

 
4. Tijdsduur
 
 • 1 dag training, inclusief examen
  ** Trainingen op maat mogelijk
 
 
5. Beschikbare talen
 
 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Frans
 

‚Äč6. Waarde nascholing

Deze
training heeft een waarde van 7 uur.
 
 
AANMELDEN DOWNLOAD HIER HET INFORMATIEBLAD

 
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS