Nederlands | English | Deutsch
OPLEIDINGSCENTRUM

Transportbegeleider (CCV U13-1)
 

1. Globaal lesprogramma 

Tijdens het theoriegedeelte worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

 • De geschiedenis van transportbegeleiding
 • Ontheffingen
 • Weg-/infrastructuur en verkeer
 • Verkeersregels en verkeerstekens
 • Voorbereiding en begeleiding van een rit
​De praktijkinstructie bestaat o.a. uit:
 • Communicatie afstemmen tussen de chauffeur en begeleider
 • Route voorbereiden en controleren van de ontheffingen
 • Beveiliging van het overige verkeer bij exceptioneel transport
 • Toepassen van wet- en regelgeving
 • Begeleiden van breedte transporten op vergunde routes
 • Communicatie afstemmen tussen de chauffeur en begeleider
 • Route voorbereiden en controleren van de ontheffingen
 • Beveiliging van het overige verkeer bij exceptioneel transport
 • Toepassen van wet- en regelgeving
 • Begeleiden van breedte transporten op vergunde routes

Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een bezegeld certificaat.
Daarmee dient hij/zij een aanstellingspas aan te vragen voor transportbegeleider.
Deze passen kunnen worden aangevraagd bij
www.aanstellingspas.nl.
De aanvraag van de pas moet binnen 6 maanden na uitgifte van het certificaat gedaan zijn d.m.v. een geldig (max. twee maanden) VOG-certificaat. 

 

2. Doelstelling

Deelnemers leren veilig en verantwoord transporten te begeleiden. Als ze het examen met goed resultaat afleggen zijn ze bevoegd om exceptionele transporten over het Nederlandse wegennet te begeleiden en dan ook als verkeersregelaar op te treden.

 

 

 

 

 
3. Maximaal aantal deelnemers
 • Inschrijvingen zijn mogelijk vanaf 1 deelnemer
 • Maximaal 3 deelnemers per examen
 

4. Middelen
 • Voertuig voorzien van 4 meter breede ondeelbare lading
 • 2 gekeurde begeleidingsvoertuigen (waarvan tenminste een voorzien van dubbele cabine)
 • Ontheffing voor het begeleidingstraject
 
 
5. Tijdsduur
 • 5 dagen, inclusief examen 
 • **Trainingen op maat mogelijk
 
6. Beschikbare talen

Deze
training en het examen kan worden verstrekt in de volgende talen:
 • Nederlands

7. Waarde nascholing

Deze training heeft een waarde van 7 uur. 
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS