Nederlands | English | Deutsch
OPLEIDINGSCENTRUM
16 maart 2020

Maatregelen Corona
V-Tas Opleidingen volgt het beleid van het RIVM. Wanneer de ontwikkelingen ertoe aanleiding geven, zullen we passende maatregelen nemen inzake geplande lessen en cursussen. We raden u daarom aan om regelmatig op onze website te kijken, zeker als u een toets en/of examen heeft gepland. 

De actualiteiten met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus volgen elkaar snel op. Iedereen behoort alert te zijn op persoonlijke hygiëne en heeft hierin eigen verantwoordelijkheid. Dit alles om verdere verspreiding te minimaliseren en een besmetting te voorkomen. Desondanks neemt het aantal besmettingen, ook in Nederland en in de regio, nog toe met persoonlijk leed als gevolg.

Wat doen wij?
V-Tas heeft preventieve maatregelen getroffen. Daarnaast houden wij de situatie nauwlettend in de gaten. Vooralsnog zien wij geen reden om opleidingen op voorhand te annuleren zolang een ieder zich aan onderstaande voorschriften houdt. Dit houdt in:

Geen handen schudden
Vermijd lichamelijk contact
Was je handen regelmatig met (desinfecterende) zeep
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na eenmalig gebruik weg
 

Wanneer blijf je thuis? 

Als je in de afgelopen periode in een gebied bent geweest dat door het Ministerie van Buitenlandse Zaken is aangemerkt als gebied met een (sterk) verhoogd gezonheidsrisico, zoals China, Italië etc.;
Als je in fysiek contact geweest bent met iemand die gediagnosticeerd is met het coronavirus;
Als je ziekteverschijnselen vertoont zoals hoge koorts, meer dan 38 graden of als je luchtwegklachten en/of problemen met de ademhaling hebt. 
Neem in deze gevallen contact op met je huisarts. 

We hopen dat zowel onze leerlingen als het personeel van V-Tas    leed als gevolg van het coronavirus bespaard mag blijven. 

Met vriendelijke groet, 

V-Tas Opleidingen.

Terug <


 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS