Nederlands | English | Deutsch
OPLEIDINGSCENTRUM

Meeneemheftruck Basis (Kooiaap) (CCV / U17)


1. Globaal lesprogramma

De opleiding wordt afgesloten met een interne toetsing. Nadat de cursist de toets met goed gevolg heeft afgelegd ontvangt hij een certificaat. Voor het verstrijken van de verloopdatum zal hercertificering moeten plaatsvinden.

De basiscursus meeneemheftruck duurt twee dagdelen à 4 uren inclusief de toetsing.
De cursus is bestemd voor chauffeurs die een vrachtauto besturen, welke is voorzien van een meeneemheftruck. De meeneemheftruck kent enkele specifieke eigenschappen, die anders zijn dan die van een heftruck. Het certificaat is maximaal vijf jaar geldig en valt binnen de EU-richtlijn Chauffeurs Vakbekwaamheid code 95 verplichte bijscholing.

 
2. Doelstelling

Deelnemers doen kennis en vaardigheden op met betrekking tot het veilig werken met de machine. Daarnaast leren ze verantwoord aanslaan van lasten volgens TCVT normering, gebruik van de juiste hulpmiddelen en het inschatten van de risico’s. Tenslotte word geleerd hoe op een goede manier te communiceren met de opdrachtgever.

 
3. Maximaal aantal deelnemers

Voor deze
training kunnen wij 6 deelnemers per instructeur aanmelden.

 
4. Middelen

 
 • 1 meeneemheftruck per 2 deelnemers
 • vrachtauto
   

5. Tijdsduur
 
 •  1 dag training, inclusief examen
  **Trainingen op maat mogelijk


6. Beschikbare talen

Deze training en het examen kan worden verstrekt in de volgende talen:

 
 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Frans

7. Waarde nascholing

Deze training heeft een waarde van 7 uur.

 

 
 
AANMELDEN DOWNLOAD HIER HET INFORMATIEBLAD

 
 
 
 
 

 
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS