Nederlands | English | Deutsch
OPLEIDINGSCENTRUMVoorschriften TCVT bijscholing:                        
 
Voorwaarde is, dat er gedurende de 5-jaars geldigheidstermijn van het certificaat, relevante bijscholing gevolgd wordt. Dit ter opfrissing/verdieping/verbreding van de vakbekwaamheid als machinist/hijsbegeleider. In de bijscholing moeten alle eindtermen van het
betreffende certificatieschema worden behandeld.
 
De volgende eisen zijn daartoe geformuleerd:
 
 • 2 scholingsdagen of 4 dagdelen dienen te zijn gevolgd bij een door TCVT erkend scholings- /trainingsinstituut.
 • 1 scholingsdag of 2 dagdelen dienen te worden gevolgd in de eerste 36 maanden van de certificatieperiode van vijf jaar.
 • 1 tweede scholingsdag of 2 dagdelen dienen te worden gevolgd in de laatste 24 maanden  van de certificatieperiode van vijf jaar. Let op: uiterlijk voor verloop van het certificaat.
 • Van de gevolgde scholing dient de deelnemer een bewijs van deelname te kunnen tonen. Dit wordt gedaan doormiddel van een aantekening in het TCVT-praktijkregistratieboekje.
 
W4-08 Hijsbegeleider en bijscholing
Het bestuur TCVT heeft op 24 juni jl. het gereviseerde schema Hijsbegeleider vastgesteld. Het schema treedt per 1 september 2015 in werking. Personen die na 01-09-2015 een (her)certificaat ontvangen, moeten 2 dagen bijscholing gaan volgen. Personen met een certificaat dat is afgegevens voor 01-09-2015 kunnen volstaan met 1 dag bijscholing.

Bron: TCVT en TCVT nieuwsbrief augustus 2015 nr 18

 
 
 Hercertificatie TCVT:

U kunt hercertificatie aanvragen indien:
 • de geldigheid van uw hijsbewijs bijna verlopen is;
 • u voldoende praktijkregistratie heeft geregistreerd;
 • u binnen de geldende termijnen van uw hijsbewijs de TCVT Verplichte bijscholing machinisten >10TM, modules AB en modules CD heeft gevolgd.
 
VRAAG HIER UW HERCERTIFICATIE AAN

Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.tcvt-ra.nl/
 
   

Code 95 CCV-opleidingen
Opleiding: Code: Duur opleiding: Meer informatie: Uren voor code 95
Veiligheidscertificaat Vorkheftruck

 
U16 1 dag Klik hier  7 uur
Machinist Betonpomp
 
U28 1 dag
Klik hier 
 
7 uur
Vakbekwaamheid Vorkheftruck
  

 
U16 2 dagen Klik hier  14 uur
Lading zekeren

 
U03 1 dag Klik hier  7 uur
Het Nieuwe Rijden (HNR)

 
W01 1 dag Klik hier  7 uur
Basisveiligheid VCA

 
U05 1 dag Klik hier  7 uur
Machinist autolaadkraan met hijsfunctie (TCVT W4-04) U18 3 dagen
Klik hier
 
21 of 28 uur
Transportbegeleider U13 1 dag
Klik hier
 
28 uur
Rijoptimalisatie I + E-learning

 
W02-1 1 dag Klik hier 7 uur


CCV (Contactcommissie Vakbekwaamheid)

Verplichte nascholing voor beroepchauffeurs 
Sinds 10 september 2008 is het voor buschauffeurs verplicht om minimaal 35 uur per 5 jaar nascholing te volgen. Per 10 september 2009 ging deze verplichting ook gelden voor vrachtautochauffeurs. 
Voor de nascholing zijn de trainingen van V-TAS door CCV erkend. De trainingsuren gelden dus als nascholingsuren ter behoud van uw rijbewijs, zoals bepaald in de 
Richtlijn vakbekwaamheid.

N.B.: Chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 zijn vrijgesteld van het behalen van de basiskwalificatie en het voeren van een bijbehorende code 95 op het rijbewijs. Zij krijgen deze code echter wél, om problemen met handhavers in het buitenland te voorkomen. Dáár zijn deze chauffeurs niet vrijgesteld. Deze chauffeurs hoeven geen verplichte nascholing te volgen. De einddatum van de code 95 wordt gelijkgesteld aan de einddatum van het rijbewijs. 


 

CCV – Richtlijnen vakbekwaamheid 
Om beroepschauffeur te blijven, zijn beroepschauffeurs verplicht iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Als u niet voldoet aan de nascholingsplicht, mag u uw vak niet meer uitoefenen. 
Alle houders van een rijbewijs D, afgegeven vóór 10 september 2008 en rijbewijs C, afgegeven vóór 10 september 2009, krijgen in hun eerste periode van verplichte nascholing geen vijf, maar zeven jaar de tijd om aan de nascholing te voldoen.
Dit betekent dat beroepschauffeurs: 
• met een rijbewijs D, afgegeven vóór 10 september 2008, uiterlijk op 10 september 2015 een geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs moeten hebben. 
• met een rijbewijs C, afgegeven vóór 10 september 2009, uiterlijk op 10 september 2016 een geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs moeten hebben. 
De gecertificeerde cursussen die vrachtautochauffeurs vanaf 1 maart 2009 volgen, tellen al mee voor de verplichte nascholing. 
Iedere chauffeur kan zelf een keuze maken uit de door CCV gecertificeerde nascholingscursussen. De enige eis is dat van de 35 uur nascholing een chauffeur minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining, moet volgen. Welke cursussen vallen onder deze praktijktraining kunt u vinden op de website van het CBR: 
http://www.cbr.nl.

CCV adviseert chauffeurs om jaarlijks een deel van de nascholing te volgen en niet alle nascholing op het laatste moment te plannen. Als iedereen tot het laatste moment wacht, zou er een capaciteits tekort bij de opleidingen kunnen ontstaan, waardoor chauffeurs hun vakbekwaamheid niet tijdig kunnen verlengen. 
Op
http://www.mijnccvexamenhuis.nl kunt u bekijken welke CCV diploma’s, certificaten en nascholingsuren u heeft behaald. Voor de bescherming van uw privacy kunt u alleen inloggen via uw DigiD. 
Een chauffeur die zowel voor de vrachtauto als de bus vakbekwaam is, hoeft slechts één keer 35 uur nascholing te volgen per 5 jaar en niet 70 uur. Code 95 verlopen? 
Stel dat het een chauffeur niet lukt om aan de verplichte nascholing te voldoen. 
Dit heeft dan als gevolg dat zijn code 95 (vakbekwaamheid) verloopt en hij zijn vak niet meer mag uitoefenen. Als hij daarna besluit zijn oude vak weer op te pakken, dan moet hij die vakbekwaamheid weer vernieuwen. Dit doet de chauffeur door 35 uur nascholing te volgen. Nadat hij deze 35 uur gevolgd heeft én hij de code 95 op zijn rijbewijs heeft, mag hij weer beroepsmatig rijden. 
Wat moet u doen om hiervoor in aanmerking te komen? 
U dient contact op te nemen met V-TAS, tel. 00 (31) 497 360305 of per email:
 planning@v-tas.nl
Hier maakt u kenbaar dat u ingeschreven wilt worden voor de door CCV gecertificeerde nascholings cursussen. U dient uw geboortedatum en voornamen volgens paspoort aan ons door te geven, zonder deze gegevens kunnen wij u niet aanmelden voor de code 95 registartie.

Kosten:
Indien een training wordt gevolgd, kan V-TAS dit aanmelden bij het CCV, dit dient minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de cursus te gebeuren. De cursustijden moeten tussen 07:00 en 22:00 liggen. Vermelding CCV kost per persoon € 25,-. 


ACHTERAF AANMELDEN IS HELAAS NIET MOGELIJK!

  
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS