Nederlands | English | Deutsch
OPLEIDINGSCENTRUM
BHV Basisopleiding


1. Globaal lesprogramma

Levenreddende Eerste Hulp(LEH) -verleners:
 
 • kunnen een gevaarlijke situatie als zodanig herkennen en kunnen de juiste maatregelen nemen ten behoeve van hun veiligheid en die van het slachtoffer

 • kunnen het slachtoffer in noodsituaties verplaatsen

 • kunnen nagaan wat er met het slachtoffer is gebeurd

 • kunnen  het slachtoffer geruststellen

 • kunnen op de juiste wijze voor deskundige hulp zorgen;

 • zijn vaardig in het verlenen van eerste hulp bij:

  • bewustzijnstoornissen;

  • ademhalingsstoornissen

  • bloedomloopstoornissen;

  • uitwendige bloedingen.

 • kunnen eerste hulp verlenen bij:
  • shock;
  • uitwendige wonden;
  • brandwonden;
  • botbreuken;
  • oogletsel.
    
 • kennen hun afgebakende rol binnen het taakgebied "eerste hulp".
 
2. Doelstelling
 
De cursist zal worden getraind in de kennis en vaardigheden van:
 • Het beperken/bestrijden van beginnende brand en het voorkomen/beperken van ongevallen.
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren (ontruimen) van alle medewerkers en andere personen in het bedrijf of instelling.
 • Alarmeren (communicatie) van en samenwerken met externe hulpverleningsinstanties in de hierboven omschreven situaties.


3. Aantal deelnemers

De minimale bezetting van deze
training bedraagt 8 deelnemers, maximaal 16 deelnemers.

 
4. Tijdsduur
 
 • 1 dag, inclusief examen
  ** Trainingen op maat mogelijk  

 
5. Beschikbare talen
 
 • Nederlands

6. Waarde nascholing

Deze training heeft een waarde van 7 uur.  
 


 
CCV  Code 95  BHV  
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS