Nederlands | English | Deutsch
OPLEIDINGSCENTRUM
19 augustus 2015

Beëindiging vergoedingsregeling Scholingsfonds per 1 januari 2016 

Voor bouwplaatsmedewerkers die vallen onder de Cao voor de Bouwnijverheid geldt de vergoedingsregeling Scholingsfonds. Deze regeling voorziet in een vergoeding aan de bouwwerkgever van forfaitaire bedragen voor cursus- en loonkosten. De vergoeding wordt alleen gegeven voor gevolgde cursussen uit de Scholingsfondscatalogus.

Onlangs is door partijen bij de Cao voor de Bouwnijverheid besloten dat de vergoedingsregeling per 1 januari 2016 stopt. De werkgever en/of de werknemer zal de cursus- en loonkosten voortaan zelf betalen.


Bron: brief van Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid d.d. 04-08-2015.

Terug <


 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS