Nederlands | English | Deutsch
OPLEIDINGSCENTRUM

ADR 


Het vervoer van gevaarlijke stoffen dient op een veilige manier te gebeuren en is met tal van wettelijke maatregelen omgeven. Chauffeurs moeten niet alleen die regels kennen en in acht nemen, maar dienen ook te weten welke preventieve maatregelen zij moeten nemen bij het laden en lossen. Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren dienen in bezit te zijn van het ADR-certificaat.

De opleiding wordt gegeven door ervaren en goed opgeleide docenten. Cursisten krijgen aan het begin van de opleiding een opleidingsmap uitgereikt, die tevens kan dienen als naslagwerk.

 

1. Globaal lesprogramma

Tijdens het theoriegedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:
 
 • Wettelijke voorschriften
 • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen
 • Gevarenklassen van stoffen
 • Eisen aan voertuigen en uitrusting
 • Regels voor het vervoer
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 
De praktijkinstructie bestaat o.a. uit:
 
 • Maatregelen bij een ongeval/ incident
 • Eerste hulp
Examen

Na afloop wordt een examen afgenomen. Voor deelname aan het examen MOET de cursist elke cursusdag aanwezig zijn geweest. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het ADR-certificaat uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Het ADR-certificaat kent de klassen Basis, Tank en klasse 1 en 7.
 
2. Doelstelling

Deelnemers leren de belangrijkste wettelijke bepalingen van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en van het ADR-VLG en zijn in staat deze toe te passen. Na het behalen van het ADR-certificaat wordt voldaan aan de vakbekwaamheidseis om gevaarlijke stoffen over de weg te mogen vervoeren.

 


3. Aantal deelnemers
 
De minimale bezetting van deze training bedraagt 1 deelnemers. Voor in-company trainingen hanteren wij een minimum van 6 personen.
Het maximum aantal kandidaten is 20.
 

4. Tijdsduur
 
Duur van de opleiding
 • ADR Basis: 2.5 dag, exclusief het examen
 • ADR Tank: 1,5 dag, exclusief het examen
 • Klasse 1: 0,5 dag, exclusief het examen
 • Klasse 7: 0,5 dag, exclusief het examen
 
5. Beschikbare talen
 
 • Nederlands


‚Äč6. Waarde nascholing

Deze training heeft een waarde van maximaal 28 uur.  
 


 
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS