Nederlands | English | Deutsch
OPLEIDINGSCENTRUM

Aanslaan en Uitwijzen van lasten Conform Arbeidsomstandighedenwet

1. Globaal lesprogramma

Het doel van de training is de mensen welke deze werkzaamheden moeten uitvoeren bewust te maken van de gevaren en de noodzaak van juiste communicatie met de kraanmachinist. Verder dient deze training om de deelnemer uitgebreid bekend te maken met hijsmaterialen en aanslagmethodes.
 
Tijdens het theoriegedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

 

 • Wat is een veiligheidsfunctie
 • Wettelijke Arbo eisen
 • LMRA en TRA bekijken en uitvoeren
 • Aspect van de werkvergunning, doel, methode en veiligheidsvoorschriften
 • Soorten hijsmiddelen en certificatie, alsook de afkeurnormen
 • Keuze van het hijsgereedschap voor het uitvoeren van een welbepaalde opdracht
 • Begrippen als veilige werkbelasting, buitenhoek, krachtenverdeling en veiligheidsfactor
 • De armseinen, gebruik van portofoon of een combinatie hiervan
 • Eindtoets en commentaar
 
De praktijkinstructie bestaat o.a. uit het toepassen van de veiligheidseisen in de praktijk betreft:
 
 • Controle van het hijsmateriaal voor aanvang van het werk
 • Overleg met de kraanmachinist over de manier van seinen geven
 • Communicatie d.m.v. portofoon
 • Keuze van het hijsmateriaal voor het uitvoeren van de taak
 • Bepalen van de gevaren van het aanpikken van bepaalde lasten
 • Uitvoeren van hijsoefeningen met allerlei hijsmiddelen
 • Uitvoeren van een hijsopdracht als toets

2. Doelstelling

Deze training is bestemd voor personen die bij het uitoefenen van hun werkzaamheden lasten moeten aanslaan en moeten verplaatsen. 
Wanneer het echter gaat om continu aanslaan van lasten in de Petrochemie of bij gespecialiseerd werk, is men wettelijk verplicht het TCVT W4-08 certificaat te halen.
 
De personen welke aan de training wensen deel te nemen dienen 18 jaar of ouder te zijn en
medisch de nodige geschiktheid te bezitten.
Cursisten mogen geen beperkingen hebben van het zicht, gehoorfuncties en motoriek. De cursist is ver­plicht om tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding een helm en veiligheids­schoenen te dragen.
 
3. Maximaal aantal deelnemers

Voor deze training kunnen wij 6 deelnemers per instructeur per kraan aanmelden.
 
4. Middelen
 • Mobiele Kraan
 • Hijsmateriaal
5. Tijdsduur
 • 1 dag training, inclusief examen
  **Trainingen op maat mogelijk

6. Beschikbare talen

Deze training en het examen kan worden verstrekt in de volgende talen:
 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Frans
   
 
 
AANMELDEN DOWNLOAD HIER HET INFORMATIEBLAD
 
   
 

 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS